GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOİSTATİSTİK/BİO-205
Dersin Adı: BİYOİSTATİSTİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Bülent ÇELİK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bucelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bucelik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Biyoistatistik ile ilgili temel kavramları bilir.
Biyoistatistik ve bilgisayarı kavrama, veri toplama yöntemlerini tanır.
Biyoloji alanında doğru ve tutarlı veri toplar.
Elde edilen sonuçları tablo ve grafiklerle sunar.
Tanımlayıcı istatistikler hakkında bilgi sahibi olur.
Uygun örnekleme yöntemine karar verir.
Uygun hipotezi kurar.
Uygun test seçebilme ve analiz yapar.
SPSS istatistik paket yazılımını kullanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyoistatistik kavramı ve Biyoistatistikle ilgili temel kavramlar.
2. Hafta  Biyolojide biyoistatistiğin kullanımı.
3. Hafta  Ölçüm ve örnekleme kavramları
4. Hafta  Verileri işleme
5. Hafta  Verileri sunma yöntemleri
6. Hafta  Merkezi eğilim ölçüleri
7. Hafta  Değişim ölçüleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Olasılık dağılımları ve örnekleme dağılımı
10. Hafta  Hipotez testi kavramları: I. ve II. tip hatalar, 1 ve 2 yönlü testler
11. Hafta  Bir örneklem ortalaması ve oranı ile ilgili hipotez testleri
12. Hafta  İki örneklem ortalaması ve oranı ile ilgili hipotez testleri
13. Hafta  ki-kare testi
14. Hafta  Korelasyon ve Regresyon analizi
15. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Zar, J.H. 1998. Biostatisticalanalysis. PrenticeHall, London. 4th ed. Chernick, M.L. andFriis, R.H. 2003. Introductory Biostatistics for the Health Sciences. Wiley-Interscience. Ünver, Ö.,Gamgam, H., Altunkaynak, B. 2006. SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler. Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX