GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI/BİO-304
Dersin Adı: HAYVAN SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Suat Kıyak, Prof. Dr. Abdullah Hasbenli, Prof. Dr. Selami Candan, Doç. Dr. Hüseyin Özdikmen, Doç Dr. Selma Seven Çalışkan, Doç. Dr. Burçin Aşkım Gümüş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/˜skiyak/index.html, http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan, http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozdikmen, http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma, http://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  skiyak@gazi.edu.tr, hasbenli@gazi.edu.tr, scandan@gazi.edu.tr, ozdikmen@gazi.edu.tr, selma@gazi.edu.tr, burcinaskim@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hayvan gruplarının genel karakterlerini örneklere dayalı olarak öğrenmeli.
Örneklere dayalı olarak, hayvan sistematiği yaklaşımını ve değerlendirilmesini kavramalı. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Protistler, Süngerler ve Plaka hayvancıkları için örnek materyal ve Protozoa kültürü inceleme.
2. Hafta  Knitliler, Taraklılar, Yassısolucanlarlaydın örnek materyalleri inceleme.
3. Hafta  Gnathifera: Rotiferler, Acanthocephallar, Nemertinler, Yumuşakçalardan örnekler inceleme.
4. Hafta  Halkalı solucanlar, Eklembacaklılara ait örnekleri incelenmesi.
5. Hafta  Böceklerin anatomisini tanıtma.
6. Hafta  Büyük böcek takımlarına ait örnekleri inceleme.
7. Hafta  Yuvarlak solucanlara ait örneklerin inceleme.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Hemichordatlara ait örnek inceleme.
10. Hafta  Omurgalıların vücut planı ve morfolojileri.
11. Hafta  Türkiye’deki balıklar ve amfibi türlerine ait örnekleri inceleme.
12. Hafta  Türkiye’deki kaplumbağa, kertenkele ve yılan türlerine ait örnekleri inceleme.
13. Hafta  Kuşların morfolojisi ve bazı kuş türlerini tanıma.
14. Hafta  Memeliler morfolojisi ve bazı memeli türlerinin tanıtılması ve incelenmesi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sözen, M, Kandemir, İ.,Hasbenli A.,2013. Omurgasızlar biyolojisi. Nobel yayınları Gök, A., 2012. Böcekler. Nobel yayınları Sözen, M., 2014. Omurgalı yaşamı . Nobel yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
3
42
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur