GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ/BİO-307
Dersin Adı: PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini öğrenir.
Bilimsel kaynaklara ulaşma yöntemlerini öğrenir.
Biyolojinin çeşitli konularında herhangi bir problemi ortaya koyar, hipotez kurar ve bu sorunu çözmeye yönelik proje hazırlama aşamalarını bilir.
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin genel tanıtımı ve proje konularının dağıtımı
2. Hafta  Bilimsel Araştırma Teknikleri
3. Hafta  Bilimsel Araştırma Teknikleri
4. Hafta  Projelerin hazırlanmasındaki temel kavramlar
5. Hafta  Projelerin hazırlanmasındaki temel kavramlar
6. Hafta  Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri
7. Hafta  Bilimsel Kaynaklara Ulaşma ve Kaynakların Kullanımı
8. Hafta  Bilimsel Kaynaklara Ulaşma ve Kaynakların Kullanımı; Ara sınav
9. Hafta  Sunum teknikleri
10. Hafta  Örnek proje ve sunum hazırlama
11. Hafta  Hazırlanan projelerin ve sunumların değerlendirilmesi
12. Hafta  Hazırlanan projelerin ve sunumların değerlendirilmesi
13. Hafta  Hazırlanan projelerin ve sunumların değerlendirilmesi
14. Hafta  Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Murat EKİCİ , Prof. Dr. Abdullah Hasbenli , Prof. Dr. Hayri Duman , Prof. Dr. Belma Aslım)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mekici , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman , http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/ , https://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mekici@gazi.edu.tr , hduman@gazi.edu.tr; hasbenli@gazi.edu.tr; baslim@gazi.edu.tr)