GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ LABORATUVARI/BİO-208
Dersin Adı: HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher, Prof. Dr. Selami Candan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sule, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sule@gazi.edu.tr, scandan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler hayvanlardaki yapıları tanır ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
Hayvanlar alemindeki kimyasal ve fizyolojik süreçlerin nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayıp yorumlar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hidranın vücut yapısı,toprak solucanın vücut yapısı,bir böceğin vücut yapısı,bir yunusun vücut yapısı gibi örneklerin morfolojik olarak tanıtılması.
2. Hafta  Hayvanların diş, çene, barsak yapılarındaki farklılıklar. Paramecium’dan insana kadar beslenme kanal yapılarının gösterilmesi.
3. Hafta  Açık ve kapalı dolaşım(çekirge ve toprak solucanı dolaşımı).
4. Hafta  Kurbağa, balık ve memeli dolaşımı.
5. Hafta  Solungaç solunumu, trake solunumu ve akciğer solunumu yapan canlılar.
6. Hafta  Solungaç solunumu, trake solunumu ve akciğer solunumu yapan canlılar ve insanda solunum.
7. Hafta  Memeli ve kuşların ekzotermik ve endotermik canlılar olarak incelenmesi.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Yassı solucan, toprak solucanı, çekirgedede boşaltım sisteminin yapıları.
10. Hafta  Memeli böbrek yapısı (bir koyun böbreği).
11. Hafta  Böceklerde gelişimin hormonal düzenlenmesi.
12. Hafta  Memelilerde endokrin sistem.
13. Hafta  Böceklerde üreme anatomisi.
14. Hafta  Memelilerde üreme anatomisi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Campbell, N, A ve Reece J, B., 2006. Biyoloji, Palme yayıncılık. 832-1084, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Slayt, Canlı örnek
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
7
3
21
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur