GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ LABORATUVARI/BİO-208
Dersin Adı: HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hayvanların yapı ve işlevlerini öğrenir.
Kimyasal ve fizyolojik olayları anlayıp yorumlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hidranın vücut yapısı,toprak solucanın vücut yapısı,bir böceğin vücut yapısı,bir yunusun vücut yapısı gibi örneklerin morfolojik olarak tanıtılması.
2. Hafta  Hayvanların diş, çene, barsak yapılarındaki farklılıklar. Paramecium’dan insana kadar beslenme kanal yapılarının gösterilmesi.
3. Hafta  Açık ve kapalı dolaşım(çekirge ve toprak solucanı dolaşımı).
4. Hafta  Kurbağa, balık ve memeli dolaşımı.
5. Hafta  Solungaç solunumu, trake solunumu ve akciğer solunumu yapan canlılar.
6. Hafta  Solungaç solunumu, trake solunumu ve akciğer solunumu yapan canlılar ve insanda solunum.
7. Hafta  Memeli ve kuşların ekzotermik ve endotermik canlılar olarak incelenmesi.
8. Hafta  Memeli ve kuşların ekzotermik ve endotermik canlılar olarak incelenmesi; Ara sınav
9. Hafta  Yassı solucan, toprak solucanı, çekirgedede boşaltım sisteminin yapıları.
10. Hafta  Memeli böbrek yapısı (bir koyun böbreği).
11. Hafta  Böceklerde gelişimin hormonal düzenlenmesi.
12. Hafta  Memelilerde endokrin sistem.
13. Hafta  Böceklerde üreme anatomisi.
14. Hafta  Memelilerde üreme anatomisi. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
7
3
21
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Suat Kıyak , Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher , Prof. Dr. Selami Candan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/skiyak , http://websitem.gazi.edu.tr/site/sule , http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (skiyak@gazi.edu.tr , sule@gazi.edu.tr , scandan@gazi.edu.tr)