GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI/BİO-204
Dersin Adı: BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yavuz Beyatlı, Prof. Dr. Belma Aslım, Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Biyoteknoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar.
Biyoteknolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır
Biyoteknoloji konusundaki edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
Biyoteknoloji ile ilgili edindiği bilgi ve kazanımlarla araştıran ve üretken bireyler olur
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Laboratuvarın tanıtılması;laboratuvarda yapılan projeler ve kullanılan cihazlar,çözelti hazırlama ve kullanılan mikroorganizmaların tanıtımı
2. Hafta  Preparat hazırlama, farklı boyama teknikleri, otomatik pipet ve laboratuvarda bulunan cihazların uygulamalı kullanımı
3. Hafta  Biyoteknolojik metabolit eldesi
4. Hafta  Ekzopolisakkarit (EPS) eldesi
5. Hafta  Tek hücre proteini eldesi ve atik maddelerin değerlendirilmesi
6. Hafta  Biyoteknolojik vitamin eldesi
7. Hafta  Biyoteknolojik enzimlerde aktivite tayini
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  PZR ile gen çoğaltılması ve agaroz jel elektroforezi
10. Hafta  SDS-PAGE ile protein analizi
11. Hafta  Hücre kültürünün hazırlanması, toksisite testleri ve ELİZA’nın hücre çalışmalarında kullanımı
12. Hafta  Hücre kültürünün hazırlanması, toksisite testleri ve ELİZA’nın hücre çalışmalarında kullanımı/Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
13. Hafta  Bitki ekstraktlarının kanser hücreleri üzerindeki etkisi ve antioksidan aktivitesi
14. Hafta  Hücre kültüründe ilaç ve kanser çalışmaları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  McGraw, T.,2007. Lab Manual in Biochemistry: Immunology and Biotechnology, Hill Education. Richard H. Baltz, Julian E. Davies, Arnold L. Demain. 2010. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology ASM Press; 3 edition. Greenshields, R.,1989. Resources and Applications of Biotechnology: The New Wave. Xii 441p. Stockton Press: Edison, New Jersey, USA. Alexander, S. K.,Strete, D.ve Niles, M. J.,2008. Laboratory Exercises in Organismal and Molecular Microbiology, Paperback, McGraw-Hill Education (ISE Editions).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX