GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI/BİO-203
Dersin Adı: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof Dr Güven Uraz ; Prof. Dr Nihal Yücel ; Prof. Dr. Sumru Çıtak ; Doç Dr Neslihan Gündoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~nihal; www.gazi.edu.tr/~sumru;www.gazi.edu.tr/~güven;www.gazi.edu.tr/~neslihan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gundogan@gazi.edu.tr , nyucel@gazi.edu.tr, scitak@gazi.edu.tr; guraz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanabilir
Mikrobiyoloji alanında laboratuvar çalışmaları ve analiz yöntemlerini sağlık, gıda alanlarına aktarma becerisini kazanabilir -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon.
2. Hafta  Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan alet ve ekipmanlar
3. Hafta  Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri.
4. Hafta  Bakteri, virus, fungus farklılıkları ve in vitro koşullarda üreme özellikleri.
5. Hafta  Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan temel besiyerleri. Değerlendirme testinin uygulanması
6. Hafta  Özel, seçici besiyerleri
7. Hafta  Besiyeri hazırlama ve dilüsyon.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Örnek hazırlama ve ekim.
10. Hafta  Mikroorganizmaların izolasyonu ve tanımlama yöntemleri
11. Hafta  Katalaz, koagulaz, IMVIC testleri ve biokimyasal testler.
12. Hafta  Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyanma metotları.Değerlendirme testinin uygulanması
13. Hafta  Gram pozitif bakterilerin mikroskobik preparatlarının hazırlanması ve görünümleri.
14. Hafta  Gram negatif bakterilerin mikroskobik preparatlarının hazırlanması ve görünümleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kadir Halkman, Özlem Etiz Sağdaş, Mikrobiyoloji El Kitabı, MERCK, Kasım 2011, Ankara Murray, P. R., Jo Baron, E., Jorgenswn J. H., Landry, M. L., Pfallar, M. A. Klinik Mikrobiyoloji, Editör Ahmet Başustaoğlu, 9 baskı, Atlas Kitapcılık, Ankara 2009. Temiz , A., Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikler, Ankara, 1994.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX