GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI/BİO-106
Dersin Adı: HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farklı organlardan alınmış örneklerdeki dokuları ışık mikroskobunda inceleyerek tanır ve dokulardaki hücre tiplerini ayırt eder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Örtü epiteli, tek tabakalı ve çok tabakalı epitel tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme.
2. Hafta  Bez epiteli, ekzokrin ve endokrin bez, tek ve çok hücreli bez tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme.
3. Hafta  Duyu epiteli ve kassı epitelini ışık mikroskobu ile inceleme.
4. Hafta  Bağ dokusu hücrelerini ışık mikroskobu ile inceleme.
5. Hafta  Bağ dokusu ara maddesi, bağ dokusu tellerini ışık mikroskobu ile inceleme.
6. Hafta  Özelleşmiş bağ dokusu tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme.
7. Hafta  Kıkırdak dokusu, hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, telli kıkırdak dokusunu ışık mikroskobu ile inceleme.
8. Hafta  Kıkırdak dokusu, hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, telli kıkırdak dokusunu ışık mikroskobu ile inceleme. Ara sınav
9. Hafta  Kemik dokusu, havers sitemlerini ışık mikroskobu ile inceleme.
10. Hafta  Kemik hücreleri, osteosit, osteblast, osteoklastları ışık mikroskobu ile inceleme.
11. Hafta  Kan dokusu- memeli kan hücrelerini (eritrositler, nötrofil, eozinofil, bazofil lökositler ve trombositler) ışık mikroskobu ile inceleme.
12. Hafta  Kan dokusu- diğer canlı gruplarında kan hücrelerini (eritrositler,nötrofil,eozinofil,bazofil lökositler ve trombositler) ışık mikroskobu ile inceleme.
13. Hafta  Kas dokusu, düz kas, iskelet kası ve kalp kasını ışık mikroskobu ile inceleme.
14. Hafta  Sinir dokusu, nöron ve nöroglia hücre tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
12
2
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Zekiye Suludere , Prof. Dr. Selami Candan , Prof. Dr. Yusuf Kalender)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/zekiyes , http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan , https://websitem.gazi.edu.tr/site/kalender/bio http://websitem.gazi.edu.tr/site/kalender)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zekiyes@gazi.edu.tr , scandan@gazi.edu.tr , kalender@gazi.edu.tr)