GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI/BİO-106
Dersin Adı: HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zekiye Suludere, Prof. Dr. Selami Candan, Prof. Dr. Yusuf Kalender
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zekiyes, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan, http://websitem.gazi.edu.tr/site/kalender
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zekiyes@gazi.edu.tr, scandan@gazi.edu.tr, kalender@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Farklı organlardan alınmış örneklerdeki dokuları ışık mikroskobunda inceleyerek tanır ve dokulardaki hücre tiplerini ayırt eder.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Örtü epiteli, tek tabakalı ve çok tabakalı epitel tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme.
2. Hafta  Bez epiteli, ekzokrin ve endokrin bez, tek ve çok hücreli bez tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme.
3. Hafta  Duyu epiteli ve kassı epitelini ışık mikroskobu ile inceleme.
4. Hafta  Bağ dokusu hücrelerini ışık mikroskobu ile inceleme.
5. Hafta  Bağ dokusu ara maddesi, bağ dokusu tellerini ışık mikroskobu ile inceleme.
6. Hafta  Özelleşmiş bağ dokusu tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme.
7. Hafta  Kıkırdak dokusu, hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, telli kıkırdak dokusunu ışık mikroskobu ile inceleme.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kemik dokusu, havers sitemlerini ışık mikroskobu ile inceleme.
10. Hafta  Kemik hücreleri, osteosit, osteblast, osteoklastları ışık mikroskobu ile inceleme.
11. Hafta  Kan dokusu- memeli kan hücrelerini (eritrositler, nötrofil, eozinofil, bazofil lökositler ve trombositler) ışık mikroskobu ile inceleme.
12. Hafta  Kan dokusu- diğer canlı gruplarında kan hücrelerini (eritrositler,nötrofil,eozinofil,bazofil lökositler ve trombositler) ışık mikroskobu ile inceleme.
13. Hafta  Kas dokusu, düz kas, iskelet kası ve kalp kasını ışık mikroskobu ile inceleme.
14. Hafta  Sinir dokusu, nöron ve nöroglia hücre tiplerini ışık mikroskobu ile inceleme. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akay, M.T., 2012. Genel Histoloji Atlası. Palme Yayınevi. Eroschenko, V.P., 2011. Di Fiore Histoloji Atlası : Fonksiyonel ilişkileriyle. Palme Yayınevi. Koca, Y.B., 2012. Histoloji Atlası. Nobel Yayınevi. İnternet web sayfaları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
12
2
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX