GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI/BİO-107
Dersin Adı: HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zekiye Suludere, Prof. Dr. Yusuf Kalender
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zekiyes, http://websitem.gazi.edu.tr/site/kalender
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zekiyes@gazi.edu.tr, kalender@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler hücrelerin yapısını ve kısımlarını öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim ve pratik uygulamalar şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyolojik Yapıları İnceleme Araçları, Işık mikroskobunun yapısı.
2. Hafta  Elektron Mikroskobu tipleri ve EM de hücre incelenmesi.
3. Hafta  Bakteri, Arke ve Maya hücre yapısının gösterimi.
4. Hafta  Hayvan hücresi yapısının incelenmesi.
5. Hafta  Bitki hücresi yapısının incelenmesi.
6. Hafta  Plazmoliz ve deplazmoliz olayının gösterilmesi.
7. Hafta  Endositoz-Ekzositozun gösterilmesi.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Hücre zarının yapısı, hücre zarında meydana gelen farklılaşmaların incelenmesi.
10. Hafta  Hücrelerde sitoplazmik inklüzyonların gösterimi.
11. Hafta  Mikrotüpçük, mikroflament yapısının gösterilmesi.
12. Hafta  Endoplazmik retikulum, Mitokondri, Ribozomlar, Golgi Kompleksinin yapısının gösterilmesi.
13. Hafta  Lizozom, sentriyol, plastitler-kloroplast yapısının incelenmesi.
14. Hafta  Çekirdek, çekirdekçik, kromatin ve kromozom yapısının incelenmesi. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z. Hücre Biyolojisi. Öğün Matbaacılık, 4. Baskı. 2000, Ankara Atak Ç., Çelik Ö., 2009. Hücre Biyolojisi laboratuarı. İst.Kültür Ün. Yayını İnternet web sayfaları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Pratik
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
1
13
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
12
1
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
1
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX