GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Namık Çencen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  “ncencen23@gmail.com”; “namikcencen@gazi.edu.tr”
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılâbının tarihî anlamını ve önemini kavrar,
Atatürk'ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtir,
Atatürk'ün dâhi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanır,
Atatürkçülüğü benimser, Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavrar,
Kurtuluş Savaşı’nı ve bu savaşı, Türk milletinin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakârlıklarla gerçekleştiğini kavrar,
Türk Milleti’nin bütün kurumları ve değerleriyle birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl geçtiğini kavrar,
Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini "Atatürk İlkeleri"nin oluşturduğu bilincini kazanır,
Türk İnkılâbının, millî ve milletlerarası niteliklerini bilir; Dünya devletlerinin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak su
Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazanır, Atatürk'e Türk İnkılâbına ve onu
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazanır,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. Örn: There is no recommended optional programme
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türk İnkılâbının Niteliği ve Önemi,
2. Hafta  XIX. Yüzyıl Sonu ve XIX. Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti
3. Hafta  Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
4. Hafta  Birinci Dünya Savaşı
5. Hafta  Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması çalışmaları
6. Hafta  Atatürk'ün Samsuna Çıkışı
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmalar
9. Hafta  Milli Mücadele ve Cepheler
10. Hafta   Milli Mücadele ve Cepheler
11. Hafta  Cepheler
12. Hafta  Cepheler
13. Hafta  Barış Dönemi
14. Hafta  Barış Dönemi
15. Hafta  Barış Dönemi
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Akyüz, Y.; Türk Kurtuluş Savaşı Ve Fransız Kamuoyu, Ankara 1988. 2.Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, C. I-Iı-Iıı, Tite Yay., Ankara 1981. 3.Atatürk, M. K., Nutuk (1919-1927) Bugünkü Dille, (yay. haz.) Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1999. 4.Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1964. 5.Aybars, E.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 1990. 6.Baykal, B. S.;Heyet-İ Temsiliye Kararları, Ankara 1989. 7.Baykara, T. ; Türk Devrim Tarihi, Ankara 1980. 8.Bayur, Y. H.; Türk İnkılabı Tarihi, C.Iıı, Ankara 1983. 9.Cebesoy, A. F.; Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. 10.Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982. 11.Gökbilgin, T.; Milli Mücadele Başlarken, C.I, Ankara 1959. 12.Gül, M.; Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1995. 13.Gürün, K.; Ermeni Dosyası, Ankara 1983. 14.Karal, E. Z.; Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul 1986. 15.Kazım Karabekir; Enver Paşa Ve İttihat Terakki Erkânı, İstanbul 1967.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders Yapılandırmacı Yaklaşım doğrultusunda yapılmaktadır.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
4
4
 Okuma Faaliyetleri
1
4
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.