GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MESLEKİ YABANCI DİL- İNGİLİZCE/KİM-499
Dersin Adı: MESLEKİ YABANCI DİL- İNGİLİZCE
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ingilizce dilinde yazılmış temel kimya terimlerini anlama,
Türkçe dilinde yazılmış kimya terimlerini İngilizceye çevirme,
Meslektaşları ile iletişim kurabilme, problemlere çözüm üretebilme,
Mesleği ile ilgili literatür ve kaynak araştırabilme,
İnternette alanı ile ilgili konuları İngilizce dili kullanarak da tarayabilme,
Güncel konuları izleyebilir, alanındaki mesleki gelişmeleri İngilizce dilini kullanarak da takip edebilme,
Kimya literatürünü takip ederek kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerinin anlatılması
2. Hafta  Kimyasal Tepkimeler ile ilgili İngilizce temel kavramlar
3. Hafta  Tepkime Stokiyometrisi, problem çözümleme ile ilgili İngilizce temel kavramlar
4. Hafta  Çözelti ve Çözelti Derişimleri ile ilgili İngilizce temel kavramlar
5. Hafta  Maddenin Halleri ve Faz diyagramları ile ilgili İngilizce temel kavramlar
6. Hafta  Gazlar ve Gaz Yasaları ile ilgili İngilizce temel kavramlar
7. Hafta  Termokimya ile ilgili İngilizce temel kavramlar
8. Hafta  Ara sınav, Çözeltilerin ile ilgili İngilizce temel kavramlar
9. Hafta  Çözeltilerin Fiziksel Özellikleriyle ilgili İngilizce temel kavramlar
10. Hafta  Kimyasal Kinetik ile ilgili İngilizce temel kavramlar
11. Hafta  Kimyasal Denge ile ilgili İngilizce temel kavramlar
12. Hafta  Elektrokimya ile ilgili İngilizce temel kavramlar
13. Hafta  Organik kimya ve Biyokimya ile ilgili İngilizce temel kavramlar
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
4
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
4
1
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Gülsen ASMAN , Prof. Dr. Halil İbrahim ÜNAL , Doç. Dr. Gökhan DEMİREL , Doç. Dr. Yavuz DEDE)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulsena ; www.websitem.gazi.edu.tr/site/hiunal; www.websitem.gazi.edu.tr/site/gdemirel; www.websitem.gazi.edu.tr/site/dede)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gulsena@gazi.edu.tr ; hiunal@gazi.edu.tr ; gdemirel@gazi.edu.tr ; ydede@gazi.edu.tr)