GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HESAPLAMALI KİMYAYA GİRİŞ(SEÇMELİ)/KİM-478
Dersin Adı: HESAPLAMALI KİMYAYA GİRİŞ(SEÇMELİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hesaplamalı kimyanın hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek. Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.
-Temel Hesaplamalı Kimya konuları hakkında bilgi sahibi olmak.
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.
Toplumsal soru/sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.
Yazılı-görsel bilgi-veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
Düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
Bir yabancı dili kullanarak polimer kimyası alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
Hesaplamalı kimya alanındaki bilgi-deneyimini canlı tutmak ve bu bilgisini başkaları ile paylaşarak öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Newton mekaniği – Kuantum mekaniği karşılaştırması; hesapsal kimyada güncel metotlar.
2. Hafta  Hesaplamalı kimyada bilgisayar ortamı dizaynı.
3. Hafta  Güncel hesaplamalı kimya yazılımları
4. Hafta  1998 ve 2013 yılı Nobel Kimya Ödüllerinin kapsamı
5. Hafta  Schrödinger denklemine çözüm yaklaşımları
6. Hafta  Elektron spini
7. Hafta  Hartree ve Hartree – Fock metodu, Elektron korelasyonu
8. Hafta  Temel setler, ARA SINAV
9. Hafta  Potansiyel enerji yüzeyleri, spin yüzeyleri, kimyasal bağlanmaya elektronik yapı teorisi açısından bakış.
10. Hafta  Potansiyel enerji yüzeyleri, spin yüzeyleri, kimyasal bağlanmaya elektronik yapı teorisi açısından bakış.
11. Hafta  Uygulama – Yapısal özellikler (Geometri optimizasyonu ve frekans hesapları)
12. Hafta  Uygulama – Yapısal özellikler (Konformasyonal analiz)
13. Hafta  Uygulama – Enerji, Yük ve Spin analizi
14. Hafta  Uygulama – Elektronik yapı, Moleküler orbital analizi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
3
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
10
2
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Yavuz DEDE , Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~dede/ydd.htm)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dede@gazi.edu.tr , caykara@gazi.edu.tr)