GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI (SEÇMELİ)/KİM-474
Dersin Adı: POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI (SEÇMELİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrencilerin polimer kimyası temel yasalarını ve teorik bilgiyi polimer teknolojisi alanında deney yaparak uygulama,
-sonuç çıkarma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, deney gruplarının belirlenmesi ve deneylerin ön hazırlığı
2. Hafta  Poli̇merleri̇n yoğunluk tayini
3. Hafta   Polimerlerin molar kütlesinin ölçülmesi
4. Hafta  Zincir polimerleşmesi
5. Hafta  Kondenzasyon polimerleşmesi
6. Hafta  Başlatıcı derişiminin bulk polimerleşmesine etkisi
7. Hafta  Polimerizasyon kinetiğinin irdelenmesi
8. Hafta  Ara sınav/ Polimerlerin çözünürlük parametresinin belirlenmesi
9. Hafta  Polimerlerin çözünürlük parametresinin belirlenmesi
10. Hafta  Hidrojel sentezi
11. Hafta  Hidrojellerin pH ve sıcaklık duyarlılıklarının incelenmesi.
12. Hafta  Etken maddelerin hidrojelden difüzyonu.
13. Hafta  Polimerik membran sentezi
14. Hafta   Polimerik membranların bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
4
16
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bekir SARI , Prof. Dr. H. İbrahim ÜNAL , Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA , Prof. Dr. Mehlika PULAT , Prof. Dr. Gülsen ASMAN , Prof. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK , Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU , Doç. Dr. Gökhan DEMIREL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/bsari , https://websitem.gazi.edu.tr/site/hiunal , https://websitem.gazi.edu.tr/site/caykara , https://websitem.gazi.edu.tr/site/mpulat , https://websitem.gazi.edu.tr/site/gulsena , https://websitem.gazi.edu.tr/site/tumturk , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bsari@gazi.edu.tr , hiunal@gazi.edu.tr , caykara@gazi.edu.tr , mpulat@gazi.edu.tr , gulsena@gazi.edu.tr , tumturk@gazi.edu.tr , gbayramoglu@gazi.edu.tr , gdemirel@gazi.edu.tr)