GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKOKİMYADA SEÇİLMİŞ ARAŞTIRMA KONULARI (SEÇMELİ)/KİM-417
Dersin Adı: FİZİKOKİMYADA SEÇİLMİŞ ARAŞTIRMA KONULARI (SEÇMELİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrencilerin fizikokimya güncel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmaları
Mezuniyet sonrası araştırma yapabilecekleri konular hakkında vizyon sahibi olmalarının sağlanması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerinin anlatılması, Fonksiyonel hibrit malzemeler (HİÜ)
2. Hafta  Akıllı akışkanlar; malzeme bilimi ve mühendisliği (HİÜ)
3. Hafta  Membranlar, hazırlama yöntemleri ve membran çeşitleri (GA)
4. Hafta  Membran prosesleri ve kullanım alanları (GA)
5. Hafta  Yeni Ufuklar: Biyo-esinlenilmiş Fonksiyonel Malzemeler (GD)r
6. Hafta  Nano-biyo arayüzeylerindeki biyofizikokimyasal etkileşimler (GD)
7. Hafta  Manyetik temelli sensör sistemlerinin geliştirilmesi (GB)
8. Hafta  Arasınav/Farklı uygulamalarda kullanılmak üzere polimerik yapıların hazırlanması, modifikasyonu ve karakterizasyonu (GB)
9. Hafta  Hidrojeller (MP)
10. Hafta  Kontrollü Salım sistemleri ve uygulamaları (MP)
11. Hafta  Kontrollü/yaşayan radikalik polimerazasyon yöntemleri (TÇ)
12. Hafta  Biyofonksiyonel polimer fırçalar (TÇ)
13. Hafta  Yoğunluk fonksiyoneli metodunun hesaplamalı kimyada kullanımı, Yapısal özellikler (YD)
14. Hafta  Elektronik yapı detaylarının hesaplamalı kimya ile analizi (YD)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
7
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
13
13
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
13
13
 Diğer
7
1
7
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Halil İbrahim Ünal , Prof.Dr.MehlikaPulat , Prof.Dr. TuncerÇaykara , Prof.Dr.GülayBayramoğlu , Doç.Dr.GökhanDemirel , Doç.Dr. YavuzDede)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/hiunal , http://websitem.gazi.edu.tr/site/mpulat , http://websitem.gazi.edu.tr/site/ydede , http://websitem.gazi.edu.tr/site/gbayramoglu , http://websitem.gazi.edu.tr/site/tcaykara , http://websitem.gazi.edu.tr/site/gdemirel , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hiunal@gazi.edu.tr mpulat@gazi.edu.tr caykara@gazi.edu.tr dede@gazi.edu.tr gdemirel@gazi.edu.tr gbayramoglu@gazi.edu.tr gulsena@gazi.edu.tr )