GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
POLİMER KİMYASI -II/KİM-439
Dersin Adı: POLİMER KİMYASI -II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersten başarılı olan bir öğrenci, çeşitli polimerlerin sentez ve karakterizasyonunun yanı sıra,
-bunların fiziksel, kimyasal, mekanik, ısıl, reolojik, çözünürlük vb. özellikleri hakkında da bilgi sahibi olacak ve
-ve yapı-özellik ilişkilerini kavramış olacaktır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kopolimerleşme, Giriş, Serbest Radikal Kopolimerleşmesi, Serbest Radikal Kopolimerleşme Mekanizması ve Kopolimerleşme Eşitliği
2. Hafta  Reaktiflik Oranları ve Kopolimer Bileşimi, Monomer Besleme Oranı ve Kopolimer Bileşimi İlişkisi.
3. Hafta  İyonik Kopolimerleşme, Anyonik Kopolimerleşme, Katyonik Kopolimerleşme
4. Hafta  Blok Kopolimerler, Aşı Kopolimerler, Polimerlerin Moleküler Özellikleri
5. Hafta  Polimerlerin Ortalama Mol Kütleleri, Sayıca Ortalama Mol Kütlesi ( Mn ), Kütlece Ortalama Mol Kütlesi ( Mw ), Viskozite Ortalama Mol Kütlesi (Mv ).
6. Hafta  Konformasyon, Konfigürasyon, Polimerlerde Kimyasal Bağlar ve Moleküllerarası Etkileşmeler, Polimerlerde Kimyasal Bağlar ve Bağ Enerjileri
7. Hafta  Polimerlerde Moleküllerarası Etkileşmeler, Hidrojen Bağları, Moleküllerarası Kuvvetler, Moleküllerarası Kuvvetlerin Polimerlerin Fiziksel Özellikleri
8. Hafta  ARASINAV/ Polimerlerin Fiziksel Hal Değişimleri ve Isıl Özellikleri, Moleküllerarası Düzen, Kristalin Yapının Belirlenmesi.
9. Hafta  Polimerlerin Isıl Özellikleri, Giriş, Polimerlerde Camsı Geçiş (Tg), Akma (Ta) ve Erime Sıcaklığı (Tm ), Tg’ yi Etkileyen Faktörler.
10. Hafta  Tg ve Tm Sıcaklıklarının Belirlenmesi, Polimerlerde Isıl Kararlılık Kriterlerinin Belirlenmesi
11. Hafta  Polimerlerin Mekanik ve Deformasyon Özellikleri (Polimer Reolojisi), Polimerlerin Mekanik Özelikleri, Polimerlerin Mekanik Dayanımı
12. Hafta  Polimerlerin Deformasyon Özelikleri, Viskoz Akma ve Viskoz Deformasyon, Elastik Deformasyon, Kauçuksal Elastiklik (Elastomerler).
13. Hafta  Polimer Çözeltileri, Giriş, Polimerlerin Şişmesi ve Çözünmesi, Polimerlerin Şişme Derecesi ve Şişme Kinetiği, Polielektrolit Çözeltiler.
14. Hafta  Polimerlerin Fraksiyonlanması, Preparatif Fraksiyonlama Yöntemleri, Analitik Fraksiyonlama Yöntemleri, Polimer Malzemelerin Çözücülere Direnci.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bekir SARI , Prof. Dr. H. İbrahim ÜNAL , Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA , Prof. Dr. Mehlika PULAT , Prof. Dr. Gülsen ASMAN , Prof. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK , Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU , Doç. Dr. Gökhan DEM)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bsari@ gazi.edu.tr , hiunal@gazi.edu.tr , caykara@gazi.edu.tr , mpulat@gazi.edu.tr , gulsena@gazi.edu.tr , tumturk@gazi.edu.tr , gbayramoglu@gazi.edu.tr , gdemirel@gazi.edu.tr)