GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KAN VE SOLUNUM BİYOKİMYASI/KİM 487
Dersin Adı: KAN VE SOLUNUM BİYOKİMYASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  -Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
-Öğrenciler bu ders sonrasında aşağıdaki konular hakkında bilgi edineceklerdir Solunum kimyası ve solunumun organlarının incelenmesi, solunum yetersi
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze, soru cevap ve slaytlarla destekli dersler.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  -Kan biyokimyasına giriş
2. Hafta  -Plazma proteinleri, Kan grupları
3. Hafta  -Kan nakli, Rh faktörü ve Antikoagülanlar
4. Hafta  -Kan plazması ve pıhtılaşma
5. Hafta  -Vücudun enfeksiyonlara direnci (Lökosit, monosit, Makrofaj sistemleri)
6. Hafta  -Vücudun enfeksiyonlara direnci (bağışıklık ve alerji)
7. Hafta  -Tam kan ve biyokimyasal deney sonuçlarının değerlendirilmesi
8. Hafta  -Ara sınav ve biyokimyasal deney sonuçlarının değerlendirilmesi
9. Hafta  -Tam kan ve biyokimyasal deney sonuçlarının değerlendirilmesi
10. Hafta  -Solunuma genel bakış ve solunum organları
11. Hafta  -Kanda O2 ve CO2'nin taşınması
12. Hafta  -O2 ve CO2'in difüzyonunu etkileyen faktörler
13. Hafta  -Solunumun düzenlemesi (asit-baz dengesi)
14. Hafta  -Solunum yetersizliği ve astım, tüberküloz ve oksijen tedavisi, yapay solunum
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (logoglu@gazi.edu.tr )