GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
POLİMER KİMYASI I/KİM 459
Dersin Adı: POLİMER KİMYASI I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Oya ŞANLI, Prof. Dr. Halil İbrahim ÜNAL, Prof. Dr. Mehlika PULAT,Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA,Prof. Dr. Bekir SARI, Doç. Dr. Gülsen ASMAN , Doç. Dr.Hayret
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersten başarılı olan bir öğrenci, çeşitli polimerlerin sentezi ve karakterizasyonunun yanında, bunların fiziksel, kimyasal, reolojik, mekanik ve e
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: polimerlerle ilgili temel kavramların verilmesi, isimlendirme
2. Hafta  Genel polimerleşme tepkimeleri. Polimerlerin sınıflandırılması.
3. Hafta  Polimerlerde ortalama mol kütlesi, Mol kütlesi kontrolü. mol kütlesi dağılımı, ortalama mol kütle türleri
4. Hafta  Polimerlerde ısıl geçişler, Tg, Tm, termoset ve termoplastik polimerler
5. Hafta  Basamaklı polim. karakteristiği, tipik basamaklı polim. tepkimeleri, halka açılması
6. Hafta  Serbest radikal katılma polimerleşmesi: başlatıcılar ve başlama tepkimeleri, zincir büyümesi, sonlanma, kinetiği.
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Zincir transferleri, sonlandırıcı, polim.hız sabitlerinin deneysel tayini, akt.enerjileri ve sıcaklık etkileri
9. Hafta  Serbest radikal polim. termodinamiği, polim.ısısı, polimerleşme prosesleri, serbest radikal polim. Özellikleri.
10. Hafta  İyonik polimerleşme: genel karakteristikler
11. Hafta  Katyonik polimerleşme: başlama, büyüme, sonlanma, kinetik mekanizma.
12. Hafta  Katyonik polimerleşmenin enerji durumu, katyonik halka açılması tepkimeleri, kararlı karbokatyonlar
13. Hafta  Anyonik polimerleşme.Yaşayan polimerler
14. Hafta  Diğer polimerizasyon tepkimeleri, yığın, çözelti, zincir açolması, emülsiyon.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Polimer Kimyası: Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, 2004, Ankara, Turkiye. Polymers: chemistry and physics of modern materilas: J.M.G. Cowie, Blackie, London. Polymer Chemistry: M.P. Stevens, Oxford University Pres, 1990, Oxford. Polimer Kimyası, Prof.Dr.Satılmış Basan,C.Ü. Yayınları, Sivas,2001 Fred W.Billmeyer, JR., Textbook of Polymer Science, John Wiley &Sons, Inc., New York, 1984.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
65
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.X
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.X
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.X
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.X
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.X
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.X
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.X
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.X
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.X
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X