GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
POLİMER KİMYASI I/KİM 459
Dersin Adı: POLİMER KİMYASI I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci, çeşitli polimerlerin sentezi, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Polimer Kimyasına Giriş, Polimer Biliminin Doğuşu ve Gelişmesi, Polimer Kimyasında Temel Kavramlar .
2. Hafta  Polimerlerin Sınıflandırılması, Polimerlerin Adlandırılması, Basamaklı (Kondensasyon) Polimerleşme: Giriş, Basamaklı Polimerleşme Türleri.
3. Hafta  Basamaklı Polimerleşmede Polimerleşme Oranı, Polimerleşme Derecesinin Polimerleşme Oranı ile Değişimi.
4. Hafta  Basamaklı Polimerleşmede Mol Kütlesi Dağılımı ve Polimerleşme Derecesi İlişkisi,
5. Hafta  Basamaklı Polimerleşmede Halka Oluşumu, Basamaklı Polimerlerin Bozunma Tepkimeleri, Hidroliz, Asidoliz, Alkoliz, Aminoliz.
6. Hafta  Basamaklı Polimerleşmede Denge, Basamaklı Polimerleşme Kinetiği.
7. Hafta  Üç Boyutlu Basamaklı Polimerleşme, Jel Noktası.
8. Hafta  ARA SINAV/ Zincir (Katılma) Polimerleşmesi: Giriş, Basamaklı ve Zincir Polimerleşmesi Arasındaki Farklar, Serbest Radikal Zincir Polimerleşmesi.
9. Hafta  Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerleşmeleri: Atom Transfer Radikal Polimerleşmesi (ATRP); Kararlı Serbest Radikal Polimerleşmesi (KSRP/NMP)
10. Hafta  Serbest Radikal Zincir Polimerleşme Kinetiği, Kararlı Haller İlkesi, Kinetik Zincir Uzunluğu
11. Hafta  Radikal Zincir Polimerleşmesine Kompleks Yapıcı Madde Etkisi, İyonik Zincir Polimerleşmesi, Katyonik Zincir Polimerleşmesi
12. Hafta  Serbest Anyon ile Başlayan Anyonik Zincir Polimerleşmesi, Organometalik Bileşikler ile Başlayan Anyonik Zincir Polimerleşmesi.
13. Hafta  Diğer Polimerleşme Yöntemleri: İyonlaştırıcı Işınlar ile Polimerleşme, Plazma Polimerleşmesi, Elektrokimyasal Polimerleşme.
14. Hafta  Halka Açılması Polimerleşmesi, Halka Açılması Polimerleşmesinin Özellikleri, Halka Açılması Polimerleşmesine Örnekler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bekir SARI , Prof. Dr. H. İbrahim ÜNAL , Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA , Prof. Dr. Mehlika PULAT , Prof. Dr. Gülsen ASMAN , Prof. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK , Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU , Doç. Dr. Gökhan DEMIREL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/bsari , https://websitem.gazi.edu.tr/site/hiunal , https://websitem.gazi.edu.tr/site/caykara , https://websitem.gazi.edu.tr/site/mpulat , https://websitem.gazi.edu.tr/site/gulsena , https://websitem.gazi.edu.tr/site/tumturk , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bsari@gazi.edu.tr , hiunal@gazi.edu.tr , caykara@gazi.edu.tr , mpulat@gazi.edu.tr , gulsena@gazi.edu.tr , tumturk@gazi.edu.tr , gbayramoglu@gazi.edu.tr , gdemirel@gazi.edu.tr)