GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANORGANİK TEP. MEK./KİM 457
Dersin Adı: ANORGANİK TEP. MEK.
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dersin Öğrenim Çıktıları Geçiş metal komplekslarindeki yer değiştirme tepkimelerinin liganda, konuma ve elektron sayılarına nasıl bağlı olduğunu öğren

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Termodinamik ve Kinetik Kararlılıklar, Reaksiyon hızları ve makanizma.
2. Hafta  İntegral hız bağıntıları, Doğrusal serbest enerji bağıntıları, Reaksiyon mekanizmasının Sınıflandırılması.
3. Hafta  Disosiyatif veya Asosiyatif Mekanizmalar
4. Hafta  Tetrahedral Yapılarda Sübstitüsyon Reaksiyonları
5. Hafta  Kare düzlem Komplekslerde Ligant Sübstitüsyon Reaksiyonları.
6. Hafta  Kare düzlem Komplekslerde, Termodinamik ve Kinetik trans etkiler.
7. Hafta  Cis etki, Sterik etki, Ayrılan grubun etkisi, Giren ligandın etkisi, Nükleofillik
8. Hafta   Arasınav ve Genel takrar
9. Hafta   Kare düzlem yapya sahip Pt (II) dışındaki kompleksler.
10. Hafta  Trigonal ve Kare Piramit Yapilarnda Sübstitüsyon Reaksiyonlari
11. Hafta   Düzgün Sekiz yüzlü komplekslerde yer değiştirme tepkimeleri
12. Hafta  Düzgün sekiz yüzlü komp.de Disosiyatif ve Asosiyatif Mek. İncelenmesi, Şelat ve metal etkisi.
13. Hafta  Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonlari, Elektron transferi ve dis küre ve Iç küre redoks reaksiyonları.
14. Hafta  Inorganik Katalizörler ve Bunlarla Yürüyen Reaksiyonlar
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
2
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
4
2
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-Prof.Dr. Nurşen SARI )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (- https://websitem.gazi.edu.tr/site/nursens)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-nursens@gazi.edu.tr)