GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ESER ELEMENT ANALİZLERİ/KİM 415
Dersin Adı: ESER ELEMENT ANALİZLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Eser element tanımı ve tayini edilmesinin önemi.
Eser elementler için kullanılan derişim birimleri,
Eser elementlerin analizinde ve numunelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
Analizde verilerin toplanması ve veri güvenilirliğinin ölçülmesi,
Eser element analizinde kullanılan yöntemler,
Eser element analizlerinin yapılan makalelerinin okunması ve değerlendirilmesi,

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerinin
2. Hafta  Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerinin
3. Hafta  Analizde hata kaynakları, eser derişim birimleri, birim çevirmeler.
4. Hafta  Eser element tayininde ölçme yöntemlerine kısa bir bakış. Bir tayin yöntemi geliştirme ve doğrulama ihtiyacı.
5. Hafta  Eser tayinlerde LOD ve LOQ hesaplama yöntemleri, kalibrasyon grafiğinin çizilmesi.
6. Hafta  Çalışma aralığının belirlenmesi, geri kazanım ve yüzde geri kazanım hesaplama, standart referans maddeye karşı doğruluk hesabı
7. Hafta  Katkılı numune analizi yöntemiyle doğruluk, güven aralığı, kesinlik hesabı sağlamlık ve seçiciliğin belirlenmesi.(derste uygulama yapılacaktır)
8. Hafta  Ara sınav, Genel Tekrar
9. Hafta  Bir analiz yönteminin doğrulanması esnasında izlenmesi gereken basamakların bir arada bulunduğu makalelerin incelenmesi.
10. Hafta  Eser analizde numune almada dikkat edilecek hususlar, kuru ve yaş numune çözme yöntemleri.
11. Hafta  Mikrodalga numune çözme yöntemi, katı faz özütleme (spe) yöntemiyle ayırma, sıvı-sıvı özütleme yöntemiyle ayırma ve zenginleştirme.
12. Hafta  Eser element tayininde ölçme yönteminin seçilmesi, aletli analiz yöntemlerine öz bir bakış.
13. Hafta  TS EN ISO 17025’e göre bir analiz raporunun hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar.
14. Hafta  Eser element tayini ile ilgili yayımlanan makaleler ve en yeni bilimsel gelişmeler, öğrenci sunumları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
4
2
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKKAN , Prof.Dr. Olcay ŞENDİL , Prof.Dr. Recai İnam , Doç.Dr. Özcan YALÇINKAYA , Doç.Dr. Halit ARSLAN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (celikkan@gazi.edu.tr , oyalcinkaya@gazi.edu.tr , halit@gazi.edu.tr , olcay@gazi.edu.tr , rinam@gazi.edu.tr)