GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KOROZYON KİMYASI/KİM 418
Dersin Adı: KOROZYON KİMYASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Korozyonun anlamını, oluşma sebeplerini, sonuçlarını ve mekanizmasını kavrar
Korozyonun tanımını ve ekonomik boyutunu değerlendirir.
Korozif ortamları ve korozyonun elektrokimyasal temellerini kavrar.
Korozyona etki eden değişkenleri tanımlar.
Korozyon türlerini teşhis eder ve korozyon türlerinin önleme yollarını yorumlar.
Korozyondan korunmanın ilkelerini kavrar
Katodik ve anodik koruma yöntemlerini kavrar.
Korozyon kontrolünde malzeme seçiminin ilkelerini kavrar
Korozyon kontrolünde ortamla ilgili tedbirleri ve malzeme tasarımının ilkelerini kavrar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyondan kaynaklanan ekonomik kayıplar
2. Hafta  Korozif ortamlar ve bunların nitelikleri
3. Hafta  Korozyonun elektrokimyasal temelleri, korozyon hücresi, korozyon oluşumu
4. Hafta  Korozyona termodinamik yaklaşım; basit korozyon hücresi, karma potansiyel kuramı
5. Hafta  Karma potansiyel kuramı; galvanik korozyon. Polarizasyon ve türleri, hidrojen aşırı potansiyeli, korozyon hızına polarizasyonun etkisi
6. Hafta  Korozyonun sınıflandırılması ve türleri
7. Hafta  Ara sınav/Aralık korozyonu, oyuk ve çukur korozyonu, Filiform korozyon vb.
8. Hafta  Korozyon termodinamiği
9. Hafta  Korozyona çevrenin etkisi farklı şartlarının etkisi ve engellenmesi
10. Hafta  Korozyondan korunmanın ilkeleri, ara yüzeyle ilgili tedbirler, korozyon kontrolünde kaplamanın önemi ( boya, plastik ve metalik kaplamalar), Oksit fil
11. Hafta  Yüzeyde oksit filmi oluşumu, büyüme mekanizması ve korozyondaki rolü, Bazı ticari metallerin korozyon özellikleri
12. Hafta  Korozyonda malzeme seçiminin önemi
13. Hafta  Katodik ve anodik koruma
14. Hafta  Ortamla ilgili tedbirler tasarım aşamasında alınacak tedbirler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
4
2
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Tülin Kıyak , Doç.Dr.Aylin Aytaç )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/tulinkiyak https://websitem.gazi.edu.tr/site/aytaca)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tulinkiyak@gazi.edu.tr aytaca@gazi.edu.tr)