GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KOLLOİT KİMYASI/KİM 462
Dersin Adı: KOLLOİT KİMYASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
-Lisans eğitiminde öğrenciye mecburi dersler kapsamında heterojen çözeltiler hakkında yeterli bilgi verilmemektedir.
-Oysa endüstride imalat işlemlerinde karşılaşılan sorunlar hemen tümüyle kolloidal çözeltiler ya da suspansiyonlarla ilgilidir.
-Kolloit kimyası kanunları suspansiyonlara da uygulanabildiği için bu sorunlarla ancak kolloit kimyası bilgisinden yararlanılarak başa çıkılabilir.
-Kolloit kimyası bilgisi çoğu endüstriyel üretim işleminin planlanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde de gereklidir.
-Bu “nanoteknoloji” çağında bilimsel araştırmaların konusu çoğunlukla nano tanecikler içeren kolloidal sistemlerin oluşturulması, kararlılıklarının sağlanması ve bu sistemlerden değişik amaçlarla yararlanılmasıdır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve laboratuvar uygulaması şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kolloitler ve kolloidal sistemlere giriş. Kolloit kimyasının önemi, tarihçe.
2. Hafta  Kolloitlerin ve kolloidal sistemlerin tanıtılmaları ve sınıflandırılmaları
3. Hafta  Terminoloji
4. Hafta  Kolloidal çözeltilerin hazırlanma ve saflaştırılma yöntemleri
5. Hafta  Kolloidal sistemlerin kinetik ve optik özellikleri
6. Hafta  Kolloidal sistemlerin yüzey ve arayüzey özellikleri
7. Hafta  Kolloidal sistemlerin elektrokinetik özellikleri
8. Hafta  Ara Sınav/ Kolloidal sistemlerin reolojik özellikleri
9. Hafta  Liyofobik sollerin kararlılığı
10. Hafta  Hidrofobik sollerin elektrik yüklerinin belirlenmesi
11. Hafta  Liyofilik sollerin kararlılığı - Koruyucu kolloitler
12. Hafta  Laboratuvar uygulaması
13. Hafta   Emülsiyonlar - Jeller
14. Hafta  Köpükler – Aerosoller – Katı soller – Kolloidal elektrolitler - Moleküler kolloitler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
16
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Senay Taşcıoğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/senaytas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (senaytas@gazi.edu.tr)