GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER/KİM 444
Dersin Adı: MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Moleküler spektroskopik analiz yöntemlerinin dayandığı temel fiziksel ve kimyasal prensipleri öğrenir.
2. Bu yöntemlerin kullandığı ölçme sistemlerini ve molekülün nitel ve nicel özellikleri ile bağıntısını kurmayı öğrenir.
3. Cihazların bazı bölümlerinin niteliklerinin analiz sonuçlarına etkilerini ve önemini ve cihaz kullanım seçimlerini öğrenir
4. Spektroskopik analiz çıktılarının (grafikler, spektrumlar, vb) genel özelliklerini ve nasıl kullanılacağını öğrenir.
5. Anlatılan her bir yöntemin uygulama alanları hakkında edindiği bilgi ile madde analizlerinde en uygun yöntemi seçebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin tanıtımı, işleyişi, aletli analiz ve spektroskopik yöntemlere genel bakış ve moleküler spektroskopik yöntemler
2. Hafta  Spektroskopinin temelini oluşturan madde enerji etkileşimleri, elektromanyetik spektrum, madde ışık etkileşimleri.
3. Hafta  Maddenin absorpladığı-yaydığı elektromanyetik dalgalar ile elektronik yapısı arasındaki ilişki, spektrumları, ölçüm ve değerlendirme
4. Hafta  UV-GB absorpsiyon spektroskopisi, uygulamaları ve kullandığı alanlar.
5. Hafta  IR absorpsiyon spektroskopisi, uygulamaları ve kullandığı alanlar.
6. Hafta  Raman spektroskopisi, uygulamaları ve kullanım alanları
7. Hafta  Moleküler lüminesans spektroskopisi, moleküler enerji seviyeleri arasındaki geçişler, Jablonski diyagramı.
8. Hafta  Ara sınav. Moleküler floresans, fosforesans ve kemilüminesans spektroskopisi, uygulamaları ve kullanım alanları
9. Hafta  Moleküler Kütle Spektroskopisi, uygulamaları ve kullanım alanları
10. Hafta  NMR spektroskopisi, uygulamaları ve kullanım alanları
11. Hafta  Birleştirilmiş Yöntemler
12. Hafta  GC-MS Spektroskopisi
13. Hafta  LC-MS Spektroskopisi
14. Hafta  Genel tekrar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
8
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Olcay Şendil )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (olcay@gazi.edu.tr)