GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKOKİMYA II/KİM 3102
Dersin Adı: FİZİKOKİMYA II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Reaksiyon hızı, reaksiyon derecesi ve molekülaritesi
Reaksiyon hız sabiti, reaksiyon derecesi tayini
Reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi ve aktivasyon enerjisi ve çarpışma teorisi
Mutlak reaksiyon hızları teorisi
Çözeltide oluşan reaksiyonların kinetik incelemesi
Kompleks reaksiyonlar
Zincir reaksiyonlar
Kataliz
Elektrokimyanın temel kavramları, yasaları ve uygulamaları
Piller ve elektrokimyasal hücreler

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerinin anlatılması
2. Hafta  Reaksiyon hızı, reaksiyon derecesi ve molekülaritesi
3. Hafta  Reaksiyon hız sabiti, reaksiyon derecesi tayini
4. Hafta  Reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi ve aktivasyon enerjisi
5. Hafta  Çözeltide oluşan reaksiyonların kinetik incelemesi
6. Hafta  Kompleks reaksiyonlar, Zincir reaksiyonlar, Kataliz
7. Hafta  Ara sınav/elektrokimyaya giriş
8. Hafta  Elektrokimyanın temel kavramları, Elektrokimyanın Tanımı, İnceleme Alanı, Elektriksel Birimler
9. Hafta  İletkenlerin Sınıflandırılması, Elektrolitik İletkenlik, Tanımlar, İletkenliğin Ölçülmesi, İletkenliğe etki eden Etmenler Faraday Elektroliz Kanunla
10. Hafta  Aktiflik ve aktiflik katsayıları, İyon hareketlilikleri, Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği taşıma sayıları
11. Hafta  Elektrolitik Dissosiasyon, Kuvvetli Elektrolit Kuramları, Debye- Hückel kuramı, Elektromotor Kuvvet, Galvanik Pil, E.M.K ya etki eden etmenler
12. Hafta  E.M.Knın Ölçümü,Elektrod Potansiyelleri,Elektrod Sınıflandırılması,Elektroliz,elektrokimyasal proses kinetiği ve Elektrokimyasal enerji kaynakları
13. Hafta  Elektroliz ve Polarizasyon
14. Hafta  Korozyon
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
8
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
8
24
 Diğer
7
2
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
158
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. H.İbrahim ÜNAL , Prof.Dr. Tuncer Çaykara , Doç.Dr.Aylin Aytaç , Prof. Dr. Bekir SARI , Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu , Prof. Dr. Hayrettin Tümtürk , Prof. Dr. Gülsen Asman , Prof. Dr. Mehlika PULAT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hunal@gazi.edu.tr , caykara@gazi.edu.tr , aytaca@gazi.edu.tr , bsari@gazi.edu.tr , gbayramoglu@gazi.edu.tr , tumturk@gazi.edu.tr , gulsena@gazi.edu.tr , mpulat@gazi.edu.tr)