GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI/KİM 2117
Dersin Adı: KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kimyada temel matematiksel kavramların öğrenilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, uluslararası birim sistemi (SI), anlamlı sayılar. Skaler ve vektörel büyüklükler.
2. Hafta  Boyut analizi, ölçümlerin güvenilirliği, ölçmede belirsizlikler ve sapmalar, ortalama ve ortalama sapma, standart sapma
3. Hafta  Grafiksel gösterim, doğru grafiğinin özellikleri, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı, interpolasyon ve ekstrapolasyon
4. Hafta  Diferansiyel hesap, limit hesabı, basit fonksiyonların türevi, kapalı türev, logaritma ve üstel fonksiyonlar
5. Hafta  Dönüm noktaları, maksimum, minimum ve bükülme noktaları, seriler, L’Hopital kuralı ile limitin değerlendirilmesi
6. Hafta  Üç ya da daha fazla boyutlu diferansiyel hesap, kısmi türev,
7. Hafta  Toplam diferansiyel, tam diferansiyel ve kısmi türevler arasındaki ilişkiler
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  İntegral hesap, standart integral yöntemleri, basit fonksiyonlar
10. Hafta  Parçalara ayırma yöntemi ile integral alma, basit kesirlere ayırma yöntemi, cebirsel fonksiyonlara dönüştürme yöntemi
11. Hafta  Katlı integral, integral uygulamaları, düzlem alanı, eğri altındaki alanı bulma, katlı integral uygulamaları
12. Hafta  Diferansiyel eşitlikler, anlamı ve gösterilmesi, birinci dereceden eşitlikler, birinci dereceden ayrılabilen değişkenler
13. Hafta  Birinci dereceden homojen eşitlikler, tam eşitlikler, birinci dereceden doğrusal eşitlikler
14. Hafta  Birinci dereceden homojen eşitlikler, tam eşitlikler, birinci dereceden doğrusal eşitlikler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
2
1
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
146
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bekir SARI , Doç. Dr. Yavuz DEDE , Dr. Öğr. Üyesi Özlem EROL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/bsari , https://websitem.gazi.edu.tr/site/dede , https://websitem.gazi.edu.tr/site/oerol)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bsari@gazi.edu.tr , dede@gazi.edu.tr , oerol@gazi.edu.tr)