GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI/KİM 217
Dersin Adı: KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  -Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Birim sistemi, anlamlı sayılar, skaler ve vektörel büyüklükler, boyut analizi, ölçümlerin güvenilirliği, ölçmede belirsizlikler ve sapmalar, ortalama
maksimum, minimum ve bükülme noktaları, seriler, L’Hopital kuralı ile limitin değerlendirilmesi, üç ya da daha fazla boyutlu diferansiyel hesap, kısmi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, uluslararası birim sistemi (SI), anlamlı sayılar. Skaler ve vektörel büyüklükler.
2. Hafta  Boyut analizi, ölçümlerin güvenilirliği, ölçmede belirsizlikler ve sapmalar, ortalama ve ortalama sapma, standart sapma
3. Hafta  Grafiksel gösterim, doğru grafiğinin özellikleri, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı, interpolasyon ve ekstrapolasyon
4. Hafta  Diferansiyel hesap, limit hesabı, basit fonksiyonların türevi, kapalı türev, logaritma ve üstel fonksiyonlar
5. Hafta  Dönüm noktaları, maksimum, minimum ve bükülme noktaları, seriler, L’Hopital kuralı ile limitin değerlendirilmesi
6. Hafta  Üç ya da daha fazla boyutlu diferansiyel hesap, kısmi türev,
7. Hafta  Toplam diferansiyel, tam diferansiyel ve kısmi türevler arasındaki ilişkiler
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  İntegral hesap, standart integral yöntemleri, basit fonksiyonlar
10. Hafta  Parçalara ayırma yöntemi ile integral alma, basit kesirlere ayırma yöntemi, cebirsel fonksiyonlara dönüştürme yöntemi
11. Hafta  Katlı integral, integral uygulamaları, düzlem alanı, eğri altındaki alanı bulma, katlı integral uygulamaları
12. Hafta  Diferansiyel eşitlikler, anlamı ve gösterilmesi, birinci dereceden eşitlikler, birinci dereceden ayrılabilen değişkenler
13. Hafta  Birinci dereceden homojen eşitlikler, tam eşitlikler, birinci dereceden doğrusal eşitlikler
14. Hafta  Birinci dereceden homojen eşitlikler, tam eşitlikler, birinci dereceden doğrusal eşitlikler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Kimyacılar için Matematik, M. Ayhan ZEREN, Doğan Ofset ve Matbaacılık. 2. Basic Mathematics for Chemist, Peter TEBBUTT, John Wiley and Sons, Toronto. 2001. 3. The Chemistry Maths Book, Erich Steiner, Oxford University Pres, Oxford, 1996. 4. Mathematics for Physical Chemistry, Robert G. Mortimer, Collier Mcmillan Publishers, London, 1981.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
9
2
18
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
99
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.X
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.X
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.X
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.X
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.X
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.X
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.X
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.X
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.X
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X