GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORGANİK KİMYA II/KIM305
Dersin Adı: ORGANİK KİMYA II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Aromatiklik kavramı hakkında yorum yapabilir ve bileşikleri sınıflandırabilir.
Fiziksel ve kimyasal özellikler arasındaki ilişkiyi tahmin edebilir
Aromatik bileşikler, fenoller, karbonil grubu bileşikler, karboksilik asit ve türevleri, aktif metilenler ve aminlerin sentezleri ve reaksiyonları.
Bu bileşiklerin sentezlerinde kullanılan tepkimeleri (mekanizmaları ile birlikte) öngörebilmek.
Verilen başlangıç bileşiğinden başka bir bileşiğin sentezini tasarlayabilmek;
Bu bölümde öğrenilen bileşik sınıflarını ve tepkime türlerini diğer derslerde uygulayabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Aromatik Bileşikler Aromatiklik, Benzen yapısı ve kararlılığı,heterohalkalı aromatik bileşikler, çok halkalı aromatik bileşikler, benzeoid ve benzeno
2. Hafta  Benzen ve türevlerinin özellikleri, aromatik bileşiklerin tepkimeleri, elektrofilik aromatik yer değiştirme tep.,.
3. Hafta  Sübstitüent etkisi ve yönlendirme,elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimelerinin sentetik uygulamaları
4. Hafta  Fenollerin fiziksel özellikleri, asitliği, eldeleri, tepkimeleri,
5. Hafta  Alkil aril eterlerin kırılma tepkimeleri, nükleofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri
6. Hafta  Karbonil bileşiklerinin genel ve fiziksel özellikleri, aldehit ve ketonların eldeleri
7. Hafta  Karbonil bileşiklerinin katılmaları, yükseltgeme ve indirgenmesi
8. Hafta  Tautomerleşme ve tepkimeleri
9. Hafta  Örnek soru çözümleri ve Arasınav
10. Hafta  Kaboksilik asit türevleri, açil klorürler, anhidritler
11. Hafta  Esterler, amitler, nitriller ve izonitrillerin ldesi ve tepkimeleri
12. Hafta  Eldeleri, tepkimeleri, B-ketoesterbileşiklerinin tepkimeleri, diğer etkin metilen bileşiklerinin tepkimeleri
13. Hafta  Aminlerin yapısı, fiziksel özellikleri, bazlığı, sentezleri,
14. Hafta  Aminlerin tepkimeleri ve örnek çözümler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır , Prof. Dr. Aliye Altundaş , Prof. Dr. Ali Dişli , Prof. Dr. Nebahat Değirmenbaşı , Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu , Doç. Dr. Serkan Yavuz , Doç. Dr. Ebru Aktan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yildirir@gazi.edu.tr , aaltundas@gazi.edu.tr , adisli@gazi.edu.tr)