GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKOKİMYAYA GİRİŞ/KİM258
Dersin Adı: FİZİKOKİMYAYA GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sistemler, haller ve olaylar, gazların ve sıvıların makroskopik incelenmesi, iş, ısı, enerji, termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci
-ve üçüncü yasaları, entropi gerçek sistemlerin termodinamiği, istemli olaylar için kriterler, gibbs enerjisi hesaplamaları
-çok bileşenli ve açık sistemlerin tanımlanması, kimyasal denge
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu dersin veriliş şekli yüz yüzedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sistemler, haller, olaylar, ideal gazlar, gerçek gazlar, hal denklemleri
2. Hafta  Kritik nokta, kritik değerlerin bulunması
3. Hafta  Isı, iş ve enerji, termodinamiğin birinci yasası
4. Hafta  Enerji değişmeleri ve ısı miktarlarının hesaplanması
5. Hafta  Kimyasal olmayan süreçlere ilişkin entalpi değişmelerinin hesaplanması, kimyasal tepkimelerin enerji değişimleri
6. Hafta  Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot ısı makinesi, Carnot teoremi
7. Hafta  İkinci yasasının matematiksel tanımı, entropi değişimlerinin hesaplanması
8. Hafta  Arasınav / İkinci yasasının matematiksel tanımı, entropi değişimlerinin hesaplanması
9. Hafta   Termodinamiğin üçüncü yasası ve mutlak entropi
10. Hafta  Gerçek sistemlerin termodinamiği, denge ve istemli olaylar, basit kapalı sistemlerin temel bağıntıları
11. Hafta  Gibbs ve Helmholtz enerji hesaplamaları
12. Hafta  Çok bileşenli ve açık sistemlerin tanımlanması, Maxwell bağıntıları
13. Hafta  Kimyasal tepkimelerin dengeleri, denge sabiti, gazları içeren tepkimeler, çözeltide kimyasal denge
14. Hafta  Denge sabitinin sıcaklık ve basınca bağlılığı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mehlika PULAT , Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/mpulat , https://websitem.gazi.edu.tr/site/gbayramoglu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mpulat@gazi.edu.tr , gbayramoglu@gazi.edu.tr)