GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ/KİM-207
Dersin Adı: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Temel kavramlar, Organik kimyada fonksiyonel gruplar ve bu fonksiyonel grupları içeren bileşikler için sistematik adlandırma, Stereokimya
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Organik Kimyaya Giriş- Temel kavramlar (Atomlar ve elektron dizilişleri, bağ oluşumları, Lewis yapıları,) Organik Kimyaya Giriş- Temel kavramlar (Rez
2. Hafta  Organik Kimyaya Giriş- Temel kavramlar (Asitlik ve bazlık, organik tepkimeler,
3. Hafta  enerji diyagramları, bazı genel tanımlar
4. Hafta  sikloalkanlar, alkil halojenürler) Fonksiyonel gruplar ve adlandırma (Alkenler, alkinler, aromatik bileşikler, alkoller, tiyoller)
5. Hafta  Fonksiyonel gruplar ve adlandırma (Karboksilik asitler ve karboksilik asit türevleri)
6. Hafta  Stereokimya (İzomeri, konfigürasyon ve konformasyon, üç boyutlu gösterimler, öncelik belirleme kuralları)
7. Hafta  Stereokimya (Alkenlerde stereoizomeri, kirallik
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  moleküler kirallik ve enantiyomerler, R,S adlandırması)
10. Hafta  Stereokimya (Fischer izdüşüm formülleri,
11. Hafta  diastereomerler, kiral bileşiklerin özellikleri, optikçe etkinlik)
12. Hafta  Stereokimya (Dönme engelli bileşiklerde stereoizomeri,
13. Hafta  halkalı bileşiklerde stereoizomeri)
14. Hafta  Stereokimya (Optikçe saflık ve enantiyomerik fazlalık, uygulamalar)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-Yıldırır Y (Editör), Organik Kimya “Yaşamın Kalbi”, Bilim Yayınevi, Ankara, 2011. 2-Volhard P. and Schore N. ,(Çeviri Editörleri Uyar T. ve Sevin Düz F. ), Organik Kimya “Yapı ve İşlev”, 6. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. 3-Solomons G. and Fryhle C. ,(Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. 4- Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
9
2
18
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.X
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.X
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.X
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.X
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.X
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.X
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.X
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.X
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.X
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X