GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ-II/TÜR-102
Dersin Adı: TÜRK DİLİ-II
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Fatma Açık
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~acik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fatmaacik1@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek,
Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek,
Yazılı kompozisyon türlerini tanımak,
Yazılı kompozisyon türlerini kullanabilmek,
Dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek,
İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek,
Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilm
Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisini kazandırmak,
Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde anlatabilme becerisini kazandırmak,
Bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazandırmak ve bunu geliştirmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Cümle Bilgisi,
2. Hafta  Kelime Grupları,
3. Hafta  Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar,
4. Hafta  Cümle Türleri,
5. Hafta  Cümle Çözümlemeleri
6. Hafta  Cümle İnceleme Örnekleri
7. Hafta  Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce,
8. Hafta  Tema, Hayal,
9. Hafta  Paragraf, Paragraf Çeşitleri
10. Hafta  Hafta Anlatım Biçimleri, Yaratıcı / Kurgusal Yazılar
11. Hafta  Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar
12. Hafta  Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş)
13. Hafta  Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları),
14. Hafta  Anlatım Bozuklukları
15. Hafta  Konferans
16. Hafta  Bilimsel Araştırma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli Savaş YELOK), Gazi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
5
5
 Okuma Faaliyetleri
1
5
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
44
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.X
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.X
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.X
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.X
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.X
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.X
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.X
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.X
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.X
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X