GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II/TAR-102
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okutman Teoman GÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  teomangul@gazi.edu.tr.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  teoman.gul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk inkılabının tarihi anlamını ve önemini karar
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını belirtir
Atatürk'ün dahi asker,büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanır
Atatürkçülüğü benimser,Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavrar
Kurtuluş savaşını ve bu savaşı Türk Milletinin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakarlıklarla gerçekleştiğini kavrar
Türk milletinin bütün kurumları ve değerleri ile birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl gerçekleştiğini kavrar.
Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini kazanır
Türk inkılabının milli ve milletler arası niteliklerini bilir.Dünya devletlerinin ve Türkiyenin içinde bulunduğu durum göz önüne alınmak suretiyle
Demokrasi hayatımızın gelişimini inceleyerk onlara demokretik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazanır.
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler gerektirebilecek tutum,davranış ve yetenekleri kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Siyasal alanda yapılan inkılaplar
2. Hafta  Çok partili hayata geçiş denemeleri
3. Hafta  Eğitim alanında yapilan inkılaplar
4. Hafta  Kültür alanında yapılan inkılaplar
5. Hafta  Hukuk alanında yapılan inkılaplar
6. Hafta  Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
7. Hafta  Ara sınsv
8. Hafta  Sağlık alanında yapilan inkılaplar
9. Hafta  Atatürk dönemi türk dış politikası 1923-1932
10. Hafta  Atatürk dönemi Türk dış politika 1932-1938
11. Hafta  Atatürk ilkeleri
12. Hafta  Bütünleyici ilkeler
13. Hafta  II.Dünya Savaşı
14. Hafta  Çok partili hayata geçiş ve demokrat parti dönemi
15. Hafta  1961-1982 anayasaları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REFO
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım soru cevap yapısalcı eğitim
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
2
14
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
4
4
 Okuma Faaliyetleri
1
10
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
51
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.