GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENEL KİMYA II/KİM 102
Dersin Adı: GENEL KİMYA II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Maddelerin tanınması, sentezi, analizi ve özelliklerinin belirlenmesi, yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulamasındaki temel bilgi ve becerileri öğrenir
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Çözelti türleri, çözelti derişimleri, moleküller arası kuvvetler ve çözünme, çözelti oluşumu ve denge.
2. Hafta  ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Ozmotik basınç, elektrolit olmayan çözeltilerin donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi.
3. Hafta  KATILARIN BAZI ÖZELLİKLERİ: Erime, erime noktası, süblimleşme, faz diyagramları, kristal yapılar, kristal örgüleri.
4. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal tepkime hızı, tepkime hızının ölçülmesi, derişimin tepkime hızına etkisi, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimeler
5. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal kinetikte kuramsal modeller, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, tepkime mekanizmaları, kataliz.
6. Hafta  KİMYASAL DENGENİN İLKELERİ: Dinamik denge, denge sabiti eşitliği, denge sabitine ilişkin bağıntılar, denge sabiti büyüklüğünün önemi.
7. Hafta  ASİTLER VE BAZLAR: Arrhenius asit-baz kuramı, Lowry-Bronsted asit-baz kuramı, suyun iyonlaşması ve pH eşeli, kuvvetli asitler ve bazlar.
8. Hafta  ASİT-BAZ VE ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ: Asit-baz dengelerinde ortak iyon etkisi, tampon çözeltiler, asit-baz indikatörleri, nötürleşme tepkimeleri.
9. Hafta  ASİT-BAZ VE ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ: Çok protonlu asit tuzlarının çözeltileri, asit-baz denge hesaplamaları, çözünürlük çarpımı sabiti.
10. Hafta  ARA SINAV ve sınav sorularının çözülmesi.
11. Hafta  İSTEMLİ DEĞİŞME: ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ: İstemlilik, entropi kavramı, entropinin ve entropi değişiminin belirlenmesi.
12. Hafta  İSTEMLİ DEĞİŞME: ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ: Termodinamiğin ikinci yasası, standart serbest enerji değişimi, serbest enerji değişimi.
13. Hafta  ELEKTROKİMYA: Elektrot potansiyelleri ve ölçümü, standart elektrot potansiyelleri, pil potansiyeli, serbest enerji değişimi ve denge sabiti.
14. Hafta  ELEKTROKİMYA: Pil potansiyelinin derişime bağlılığı, galvanik piller, korozyon, elektroliz, endüstriyel elektroliz işlemleri.
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
1
30
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
4
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
141
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fefkimya@gazi.edu.tr)