GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENEL KİMYA II/KİM 102
Dersin Adı: GENEL KİMYA II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof Dr. A.Rehber Türker
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kimyagerler, fen bilimleri ve mühendisliğin pek çok alanı ile ortak konular üzerinde çalışırlar. Verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Çözelti türleri, çözelti derişimleri, moleküller arası kuvvetler ve çözünme, çözelti oluşumu ve denge, gazların çö
2. Hafta  ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Ozmotik basınç, elektrolit olmayan çözeltilerin donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, elektr
3. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal tepkime hızı, tepkime hızının ölçülmesi, derişimin tepkime hızına etkisi, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimeler
4. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal kinetikte kuramsal modeller, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, tepkime mekanizmaları, kataliz.
5. Hafta  KİMYASAL DENGENİN İLKELERİ: Dinamik denge, denge sabiti eşitliği, denge sabitine ilişkin bağıntılar, denge sabiti büyüklüğünün önemi, kütleler et
6. Hafta  ASİTLER VE BAZLAR: Arrhenius asit-baz kuramı, Lowery-Bronsted asit-baz kuramı, suyun iyonlaşması ve pH eşeli, kuvvetli asitler ve bazlar, zayıf asitle
7. Hafta  ASİT-BAZ VE ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ: Asit-baz dengelerinde ortak iyon etkisi, tampon çözeltiler, asit-baz indikatörleri, nötürleşme tepkimeleri ve titras
8. Hafta  ASİT-BAZ VE ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ: Çok protonlu asit tuzlarının çözeltileri, asit-baz denge hesaplamaları, çözünürlük çarpımı sabiti, çözünürlük dengel
9. Hafta  ARASINAV ve sınav sorularının çözülmesi
10. Hafta  İSTEMLİ DEĞİŞME: ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ: İstemlilik, entropi kavramı, entropinin ve entropi değişiminin belirlenmesi,
11. Hafta  İSTEMLİ DEĞİŞME: ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ: Termodinamiğin ikinci yasası, standart serbest enerji değişimi, serbest enerji değişimi ve denge ve sıcakl
12. Hafta  ELEKTROKİMYA: Elektrot potansiyelleri ve ölçümü, standart elektrot potansiyelleri, pil potansiyeli, serbest enerji değişimi ve denge sabiti.
13. Hafta  ELEKTROKİMYA: Pil potansiyelinin derişime bağlılığı, galvanik piller, korozyon, elektroliz, endüstriyel elektroliz işlemleri.
14. Hafta  14 ÇEKİRDEK KİMYASI: Radyoaktiflik, doğal radyoaktif izotoplar, çekirdek tepkimeleri ve yapay radyoaktiflik, radyoaktif bozunmanın hızı, çekirdek tepk
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ●Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar 1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2000 ●Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık ●Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
141
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.X
2
Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.X
3
Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.X
4
Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.X
5
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.X
6
Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.X
7
Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.X
8
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.X
9
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
10
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.X
11
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X