GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ASTRONOMİ/FİZ4137
Dersin Adı: ASTRONOMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Astronominin fen bilimlerinin uzaydaki laboratuvarı olduğunu kavrayabilme
Elektromanyetik tayfın her bölgesinden gelen ışığın ölçülebilmesi sonucunda evrendeki cisimlerin özelliklerini kavrayabilme
İyi bir gözlem ve geçerli bir kuramsal modelle gökyüzündeki hareketler arasında ilişki kurabilme
Güneş sisteminin oluşum mekanizmalarını diğer yıldız oluşumlarına modelleyebilme
Gezegenler üzerindeki yaşam olasılıklarını çok yönlü irdeleyebilme
Astronomik kavramlarda boyut analizi yaparak güncel yaşamdaki yerini yorumlayabilme
Yapılan araştırmayı yazılı ve sözlü sunabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dünyada astronomi öğretimi ve bilimsel çalışmalar
2. Hafta  Gökcisimlerinin genel tanıtımı
3. Hafta  Eski zamanlarda astronomi
4. Hafta  Kopernik ve güneş merkezli modeller
5. Hafta  Madde, erke, çekim ve hareket
6. Hafta  Ay ve Güneş Tutulmalarının geometrisi
7. Hafta  Güneş Sisteminin Oluşumu
8. Hafta  Ara Sınav, Bir gezegen olarak Yer
9. Hafta  Bir gezegen olarak Yer ve Uydumuz Ay
10. Hafta  Yer benzeri gezegenler: Merkür, Venüs ve Mars’ın yapısı ve karşılaştırması
11. Hafta  Dev gaz gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün yapısı
12. Hafta  Dev gaz gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün uyduları ve halkaları
13. Hafta  Cüce gezegenler ve asteroitlerin bulunuşu ve doğası
14. Hafta  Kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve göktaşı yağmurlarının yapısı ve kökeni
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
5
0
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
0
0
 Sunum
1
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
66
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Yasemin ŞAFAK ASAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/yaseminsafak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yaseminsafak@gazi.edu.tr)