GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAĞLIK FİZİĞİ/FİZ3121
Dersin Adı: SAĞLIK FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Günlük yaşamda ve tıpta radyasyonun yeri ve önemi hakkında bilgi edinmek.
Tanı ve tedavide iyonize radyasyonun kullanımını öğrenmek.
Doz Hesaplarını yapabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Atomun Yapısı, Radyasyonlar, Uyarılma, İyonlaşma
2. Hafta  Radyoaktivite, Radyoaktif Bozunma
3. Hafta  Yarı-Ömür, Ortalama Ömür, Biyolojik yarı ömür, Etkin yarı ömür
4. Hafta  Radyoaktivite Birimleri, Aktivite Hesapları, Bozunma Türleri
5. Hafta  X-ışınları ve üretilmesi, özellikleri
6. Hafta  Alfa Parçacıklarının madde ile etkileşmeleri, menzil-enerji ilişkileri, Doz Hesapları
7. Hafta  Alfa Parçacıklarının Doz Hesapları
8. Hafta  Ara Sınav, Beta Parçacıklarının hedefle etkileşmeleri, menzil-enerji ilişkileri
9. Hafta  Beta Parçacıklarının Doz Hesapları
10. Hafta  Beta Parçacıklarının Doz Hesapları Uygulamaları
11. Hafta  X ve gamma ışınlarının hedefle etkileşmeleri, menzil-enerji ilişkileri
12. Hafta  Gamma sabiti, Bragg-Gray Teorisi
13. Hafta  X ve gamma ışınlarının Doz Hesaplamaları
14. Hafta  X ve gamma ışınlarının doz hesapları uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
3
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. M. Hicabi Bölükdemir , Doç. Dr. Aynur ÖZCAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/hicabi , https://websitem.gazi.edu.tr/site/aynur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hicabi@gazi.edu.tr , aynur@gazi.edu.tr)