GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİFERANSİYEL DENKLEMLER II/MAT298
Dersin Adı: DİFERANSİYEL DENKLEMLER II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diferansiyel denklemlerin serisel çözümlerini bulma.
Diferansiyel denklemlerin fiziğe uygulanmasını öğrenme.
Bessel diferansiyel denkleminin özellikleri ve çözümlerini bulması.
Bessel diferansiyel denkleminin özellikleri ve çözümlerini bulması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler -Bağımlı değişkenin değiştirilmesi -Bağımsız değişkenin değiştirilmesi
2. Hafta  Değişken katsayılı lineer olmayan diferansiyel denklemler -Bağımlı değişkeni kapsamayan denklemler -Bağımsız değişkeni kapsamayan denklemler
3. Hafta  Tam diferansiyel denklemler (Sarrus Yöntemi) -Homogen diferansiyel denklemler
4. Hafta  İkinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin fiziğe uygulamaları
5. Hafta  İkinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin fiziğe uygulamaları
6. Hafta  6. Hafta Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümlerinin özellikleri, Konvolüsyon teoremi, Dirac delta fonksiyonu
7. Hafta  Ters Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümlerin başlangıç değer problemlerine uygulanması
8. Hafta  Kuvvet serileri, yakınsaklık aralıkları ve yakınsaklık yarıçapı, analitik fonksiyonlar, adi ve aykırı noktalar, adi nokta komşuluğunda ser
9. Hafta  Düzgün Aykırı Noktalar ve Frobenius Yöntemi ve Frobenius Yöntemi ile Serisel Çözüm
10. Hafta  10. Hafta Düzgün Aykırı Noktalar ve Frobenius Yöntemi ve Frobenius Yöntemi ile Serisel Çözüm
11. Hafta  Beta ve Gamma fonksiyonları
12. Hafta  Bessel diferansiyel denklemi ve Bessel fonksiyonları
13. Hafta  Bessel diferansiyel denklemi ve Bessel fonksiyonları
14. Hafta  Legendre diferansiyel denklemi ve Legendre fonksiyonları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
6
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
5
10
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Mustafa Fahri AKTAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mfahri@gazi.edu.tr)