GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
LİNEER CEBİR VE GEOMETRİNİN FİZİKTEKİ UYGULAMALARI/FİZ436
Dersin Adı: LİNEER CEBİR VE GEOMETRİNİN FİZİKTEKİ UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuantum Mekaniği(göreli olmayan ve göreli), analitik mekanik, görelilik teorisi gibi derslere alt yapı teşkil etmesi bakımından gerekli matematiğin ka
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Vektör uzayları, genel vektör uzayları, alt uzaylar
2. Hafta  Lineer kombinasyonlar, lineer bağımsızlık, baz, boyut, rank
3. Hafta  Gram-Schmidt dikleştirme metodu, ortogonal tamlık
4. Hafta  Reel ve kompleks matrisler ve özellikleri, özdeğerler, özvektörler
5. Hafta  Matrislerin köşegenleştirilmesi, kuadratik formlar
6. Hafta  Kuadratik formlar ve geometri
7. Hafta  Lineer dönüşümler, matis dönüşümleri, lineer denklem sistemleri, ve matris temsilleri
8. Hafta  İç çarpım uzayları
9. Hafta  Çizgi, düzlem ve hiperdüzlemler
10. Hafta  Vektörler, formlar, tensörler, kovaryant türev
11. Hafta  Vize haftası
12. Hafta  Kovaryant vektörler, kontravaryant vektörler
13. Hafta  Karmaşık tensörler
14. Hafta  Manifold üzerinde tensör alanlar
15. Hafta  Minkowski uzayı ve özel görelilik
16. Hafta  Riemann uzayı ve genel görelilik
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Lineer Cebir, Schaum Serisi, McGraw-Hill; 5 edition (November 20, 2012) 2- T. Frankel, The geometry of physics, Cambridge univ. Press, 2012.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X