GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRELİLİK TEORİSİ/FİZ435
Dersin Adı: GÖRELİLİK TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yesiltas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Özel ve Genel Görelilik teorilerinin anlaşılabilmesi açısından gerekli fizik bilgisine sahip olabilmek.
Lorentz dönüşümlerini kullanarak problemleri çözmek. Lorentz dönüşümlerinin uzunluk büzülmesi ve zaman genişlemesi gibi fiziksel olaylara uygulanmas
Genel Görelilikte gravitasyonel radyasyon, kara delikler ve kozmoloji gibi konularla ilgili bilgi sahibi olabilmek.
Einstein alan denkleminin çözümlerini yapabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Klasik Mekanikte görelilik, referans çerçeveleri Maxwell Teorisi
2. Hafta   Işığın yayılması Michelson-Morley Deneyi, Doppler Olayı
3. Hafta   Özel Görelilik: Lorentz Dönüşümleri
4. Hafta  Zaman Genişlemesi, Boyca Kısalma ve Hız Dönüşümleri
5. Hafta   Göreli dinamik: Göreli Momentum ve Enerji
6. Hafta  Momentum ve Enerjinin Dönüşümü
7. Hafta  Problemler, Kütle Merkezi Sistemi ve Eşik Enerji
8. Hafta   I. Vize
9. Hafta   Eşdeğerlik ilkesi
10. Hafta  Genel göreliliğe giriş, geometri ve görelilik
11. Hafta   Tensörler, manifoldlar
12. Hafta   Riemann geometrisi
13. Hafta  Einstein alan denklemleri
14. Hafta  Schwarzchild çözümü
15. Hafta   Tartışma
16. Hafta   Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Nicholas Michael John Woodhouse, special relativity, springer-verlag, 2003. 2- Albert Shadowitz, Special Relativity, Dover, 1968.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
 Sunum
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X