GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEORİK MEKANİK II/FİZ433
Dersin Adı: TEORİK MEKANİK II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Bülent Kutlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bkutlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bkutlu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu ders öğrencinin doğa olayları ile mekanik kanunlar arasında bağ kurabilmesini sağlar.
Makroskobik cisimlerin hareket şekillerine karşılık gelen matematiksel modelleri tanıtır.
Lagrange ve Hamilton formalizmini kullanarak mekanik problemler için hareket denklemleri oluşturma ve çözme kabiliyetini kazandırır.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Fizik I
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  FİZ304 Teorik Mekanik I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Mekanik sistemlerde Bağlar ve genelleştirilmiş koordinatlar
2. Hafta  D’Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri
3. Hafta  Lagrange formalizminde korunum kanunları
4. Hafta  Lagrange yönteminin uygulamaları
5. Hafta  İki ve üç boyutlu Harmonik Osilatör problemi
6. Hafta  Varyasyon ve Hamilton ilkesi
7. Hafta  Mekanik problemlerin çözümü
8. Hafta  İki cisim Lagrange hareket denklemleri
9. Hafta  Saçılma probleminin çözümü
10. Hafta  Örnek problem çözümleri
11. Hafta  Ara Sınav
12. Hafta  Hamiltonsal yöntemler
13. Hafta  Hamilton hareket denklemleri
14. Hafta  Possion Parantezleri ve Özellikleri
15. Hafta  Possion Parantezleri ve Özellikleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Klasik Mekanik, Emine Rızaoğlu, Naci Sünel Klasik Mekanik, H. Goldstein (Çeviri) Klasik Mekanik, TW. Kibble, F.H. Berkshire(Çeviri Ed.:Kemal Çolakoğlu)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X