GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MALZEME BİLİMİ/FİZ429
Dersin Adı: MALZEME BİLİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yasemin Çiftci, Prof. Dr. Ziya Merdan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/~yasemin, ~ziyamerdan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yasemin@gazi.edu.tr, ziyamerdan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mühendislik malzemeleri ve bunların özelliklerini öğrenmek
Malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkiyi öğrenmek
Tasarımda doğru malzeme seçimini öğrenmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  FZK302 Katıhal Fiziği I dersini alması uygundur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Malzemelere Giriş(Malzeme Türleri, Özgül Dayanım)
2. Hafta  Malzemelerin iç yapısı (Atomik yapı, Atomik dizilme, Kristal Yapı kusurları)
3. Hafta  Malzemelerin iç yapısı(Amorf yapılar, Malzemelerde atom hareketleri)
4. Hafta  Malzemelerde iç yapı oluşumu (Faz Dönüşümü ve Faz diyagramları)
5. Hafta  Faz Dönüşümü ve Faz Diyagramları (devam)
6. Hafta  Malzemelerin Mekanik Özellikleri ( Mekanik Davranış, Malzemelerin Şekil Değiştirmesi, Kırılma)
7. Hafta  Malzemelerin Mekanik Özellikleri(Yorulma, Sünme ve Gevşeme)
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Elektriksel Özellikler ( Elektriksel İletkenlik)
10. Hafta  Elektriksel Özellikler (Yarıiletkenler)
11. Hafta  Elektriksel Özellikler (Dielektrik Özellikler)
12. Hafta  Elektriksel Özellikler(Manyetik Özellikler)
13. Hafta  Elektriksel Özellikler(Manyetik Özellikler
14. Hafta  Elektriksel Özellikler (Optik Özellikler)
15. Hafta  Elektriksel Özellikler(Isıl Özellikler)
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Kaşif Onaran ; Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Donald R. Askeland, Çeviri: Dr. Mehmet Erdoğan ; Malzeme Bilgisi , Doç. D r. Harun Mutluay, Uzman Ahmet Demirak, Modern Physical Matallurgy R.E. Smallman.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru Cevap, Araştırma, Ödev
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
6
12
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X