GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TERMODİNAMİK/FİZ334
Dersin Adı: TERMODİNAMİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şule UĞUR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/suleugur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  suleugur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Termodinamiğin temel kavramlarını tanımlar
Açık, kapalı ve izole edilmiş sistemler, sistemin denge hali, sistemin ekstensif ve entensif özellikleri gibi temel kavramları öğrenir
Isı ve iş etkileşimi hakkında bilgi sahibi olur
Saf maddenin özellikleri, faz diyagramları ve faz geçişleri hakkında bilgi sahibi olur
Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası hakkında bilgi sahibi olur, açık ve kapalı sistemlerdeki uygulamalarını öğrenir
Enerji ve kütle korunumu ilkelerine göre kimyasal reaksiyonları açıklar -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta  Enerji Dönüşümü ve Genel Enerji Analizi
3. Hafta  Saf Maddenin Özelikleri
4. Hafta  Saf Maddenin Özelikleri
5. Hafta  Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi
6. Hafta  Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi
7. Hafta  Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi
8. Hafta  Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi
9. Hafta  Termodinamiğin İkinci Yasası
10. Hafta  Ara Sınav
11. Hafta  Termodinamiğin İkinci Yasası
12. Hafta  Entropi
13. Hafta  Entropi
14. Hafta  Ekserji: İş Potansiyelinin Ölçüsü
15. Hafta  Ekserji: İş Potansiyelinin Ölçüsü
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel ve Michael Boles, Palme Yayıncılık. (Türkçe Çeviri Ali PINARBAŞI) SI birimleriyle yedinci baskı 2013. 2. StephenBlundell&KatherineBlundell, “Concepts of ThermalPhysics”, Oxford Scientific, 2006 3.The Laws of Thermodynamic, P.W. Akkins, Published 2010, Oxford University Press, USA.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders anlatımı sırasında örnek ve problemler çözülür. Öğrenciye araştırma konusu ve problem şeklinde ödev verilir
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
106
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X