GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MADDENİN ÖZELLİKLERİ/FİZ327
Dersin Adı: MADDENİN ÖZELLİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mehmet Kasap
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mkasap
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mkasap@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Atom modelleri ve atomik bağları anlamak.
Kristal yapısını ve tayin yöntemlerini öğrenmek.
Katıların yapısal özelliklerinin sınırlarını ve kusur tiplerini öğrenmek.
Metallerin elektriksel özelliklerine ait model ve teorilerin anlaşılması.
Yarıiletkenlerin bant yapısını ve buna bağlı elektronik özellikleri anlamak.
Maddenin ısıl özelliklerini ilgili modelleri ile incelemek.
Maddenin magnetik özelliklerinin ve türlerinin anlaşılması.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Atom modelleri ve atomik bağlar
2. Hafta  Kristal yapıları ve tayin yöntemleri
3. Hafta  Katıların mekanik özellikleri
4. Hafta  Kristal kusurları, dilokasyanlar
5. Hafta  Kristalde deformasyonlar, kırılganlık
6. Hafta  Metallerin elektriksel özellikleri. Drude modeli.
7. Hafta  Fermi-Dirac dağılımı, Hal yoğunluğu, Serbest elektron modeli, elektriksel iletkenliğin band modeli
8. Hafta  Etkin kütle. Serbest elektron modelinin yarıiletkenlere uygulanışı
9. Hafta  Yarıiletken istatistiği, n-tipi ve p-tipi davranışlar.
10. Hafta  Çoğunluk ve azınlık yük taşıyıcıları. Hall olayı. Yarıiletkenlerin elektriksel ve optik özellikleri
11. Hafta  Ara Sınav
12. Hafta  Termal özellikler. Termal titreşimler, termal genleşme, ısı kapasiteleri (klasik, Einstein, Debye modelleri)
13. Hafta  Elektronların ısı kapasitesi, termal iletkenlik
14. Hafta  Magnetik özellikler. Atomik magnetler ve makroskopik magnetik büyüklükler. Pauli ve Curie paramagnetizması.
15. Hafta  Sürekli magnetizasyon ve düzenli magnetik malzemeler. Ferromagnetizma. Magnetizmanın uygulama alanları.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Zorunlu kaynak: Richard Turton, "Katıların Fiziği" Aktif Yayınevi Çeviren: Prof. Dr. Yahya Kemal Yoğurtcu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
1
7
7
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X