GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAĞLIK FİZİĞİ/FİZ321
Dersin Adı: SAĞLIK FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Güneş TANIR; Doç. Dr. M.Hicabi Bölükdemir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gunes, http://websitem.gazi.edu.tr/site/hicabi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gunes@gazi.edu.tr, mustafahicabi@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Günlük yaşamda ve tıpta radyasyonun yeri ve önemi hakkında bilgi edinmek.
2. Tanı ve tedavide iyonize radyasyonun kullanımını öğrenmek.
3. Doz Hesaplarını yapabilmek.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Radyasyon Fiziği Dersi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hafta Atomun Yapısı, Radyasyonlar, Uyarılma, İyonlaşma
2. Hafta  Hafta Radyoaktivite, Radyoaktif Bozunma
3. Hafta  Yarı-Ömür, Ortalama Ömür, Biyolojik yarı ömür, Etkin yarı ömür
4. Hafta  Radyoaktivite Birimleri, Aktivite Hesapları, Bozunma Türleri
5. Hafta  X-ışınları ve üretilmesi, özellikleri
6. Hafta  Alfa’ ların madde ile etkileşmeleri, menzil-enerji ilişkileri, Doz Hesapları
7. Hafta  Alfa Doz Hesapları uygulamaları
8. Hafta  Beta’ların hedefle Etkileşmeleri, menzil-enerji ilişkileri
9. Hafta  Beta Doz Hesapları
10. Hafta  Beta Doz Hesapları Uygulamaları
11. Hafta  Ara Sınav
12. Hafta  X- ve gamma ışınlarının hedefle etkileşmeleri, menzil-enerji ilişkileri
13. Hafta  Gamma sabiti, Bragg-Gray Teorisi
14. Hafta  X ve gamaların Doz Hesaplamaları
15. Hafta  X ve gamma doz hesapları uygulamaları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, J. Martin, Çeviri Editörleri: G.Tanır, M.H.Bölükdemir, K. Koç. Palme Yayınları, 2013.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
1
7
7
 Sunu hazırlama
1
7
7
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X