GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİFERANSİYEL DENKLEMLER II/MAT242
Dersin Adı: DİFERANSİYEL DENKLEMLER II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. M. Fahri AKTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mfahri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mfahri@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Diferansiyel denklemlerin serisel çözümlerini bulma.
Diferansiyel denklemlerin fiziğe uygulanmasını öğrenme. Bessel diferansiyel denkleminin özellikleri ve çözümlerini bulması.
Bessel diferansiyel denkleminin özellikleri ve çözümlerini bulması.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler -Bağımlı değişkenin değiştirilmesi -Bağımsız değişkenin değiştirilmesi -Operatörlerin ça
2. Hafta  Değişken katsayılı lineer olmayan diferansiyel denklemler -Bağımlı değişkeni kapsamayan denklemler -Bağımsız değişkeni kapsamayan denklemler
3. Hafta   -Tam diferansiyel denklemler (Sarrus Yöntemi) -Homogen diferansiyel denklemler
4. Hafta  İkinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin fiziğe uygulamaları
5. Hafta  İkinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin fiziğe uygulamaları
6. Hafta  Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümlerinin özellikleri, Konvolüsyon teoremi, Dirac delta fonksiyonu
7. Hafta  Ters Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümlerin başlangıç değer problemlerine uygulanması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kuvvet serileri, yakınsaklık aralıkları ve yakınsaklık yarıçapı, analitik fonksiyonlar, adi ve aykırı noktalar, adi nokta komşuluğunda serilerle çözüm
10. Hafta  Düzgün Aykırı Noktalar ve Frobenius Yöntemi ve Frobenius Yöntemi ile Serisel Çözüm
11. Hafta  Düzgün Aykırı Noktalar ve Frobenius Yöntemi ve Frobenius Yöntemi ile Serisel Çözüm
12. Hafta  Beta ve Gamma fonksiyonları
13. Hafta  Bessel diferansiyel denklemi ve Bessel fonksiyonları
14. Hafta  Bessel diferansiyel denklemi ve Bessel fonksiyonları
15. Hafta  Legendre diferansiyel denklemi ve Legendre fonksiyonları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Mehmet Çağlayan, Adi Diferansiyel Denklemler, Dora Yayıncılık, S. L. Ross, (1974), Differential Equations.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X