GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ/FİZ123
Dersin Adı: NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Sefer Bora LİŞESİVDİN, Öğr. Gör. Dr. Beyza SARIKAVAK-LİŞESİVDİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://sblisesivdin.ndct.org/, http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyzas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bora@gazi.edu.tr, beyzas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu derste amacımız nanoteknolojinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Mühendislikle arasındaki bütün ilişkileri açıklamaktır.
Dönemin sonunda öğrenciler nanoteknolojinin bütün faydalarını ve nanoteknoloji ile ilgili her şeyi açıklayabiliyor olacaklardır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsanlığın İlerlemesinde Bilimin Yeri ve Önemi
2. Hafta  Küçük Yapılar İyi midir?
3. Hafta  Nesneleri Ölçeklemenin Sistematiği
4. Hafta  Nanoteknolojinin Biyoloji için Önemi
5. Hafta  Nanometre Ölçeğinde Klasik Fizikten Sapma
6. Hafta  Makrodünya için Kuantum Sonuçlar
7. Hafta  Kendiliğinden Oluşan Nanoyapılar, Nanotüpler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Enjeksiyon Lazerleri ve Milyar Transistörlü Yongalar
10. Hafta  Taramalı Tünelleme Mikroskobu ve Taramalı Tünelleme Mikroskop Devrimi
11. Hafta  Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
12. Hafta  Veri Depolamada Nanofiziğin Kullanımı
13. Hafta  Tek ElektronluTransistörler ve Moleküler Elektronik
14. Hafta  Kuantum Bilgisayarlar ve Süperiletken Bilgisayarlar
15. Hafta  Nanoteknolojide Geleceğe Bakış
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  “Nanoteknoloji Devrimini Anlamak” Edward L. Wolfand Manasa Medikonda, Wiley-VCH, Çeviri Editörleri: Dr. Beyza SarıkavakLişesivdin, Doç Dr. Sefer Bora Lişesivdin, Nobel Yayıncılık 2014. (Zorunlu değil).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Teorik
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
5
10
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
112
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X