GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRE FİZİĞİ/FİZ454
Dersin Adı: ÇEVRE FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. ERDAL ARAS
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.erdalaras.com.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  erdalaras@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
“Çevre fiziği ile ilgili” kavramlarını açıklayabilmeli
Çevre ve fizik arasındaki ilişkiyi kurabilmeli
Çevresel kirleticiler hakkında bilgi verebilmeli
Kirliliğin giderilmesinde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler hakkında bilgi verebilmeli
Fizikteki kuramları çevreye uygulayabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çevre Kirlenmesi: Genel bilgiler
2. Hafta  Çevre kirlenmesinin kaynakları
3. Hafta  Hava Kirlenmesi: Genel bilgiler
4. Hafta  Gaz kirleticiler, Partikül kirleticiler ve Kirleticilerin çevreye etkileri
5. Hafta  Kirliliğin giderilmesinde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler
6. Hafta  Kirliliğin giderilmesinde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler
7. Hafta   Gürültünün sağlık ve ekonomiye etkisi
8. Hafta   Arasınav
9. Hafta  Gürültü kontrolünde kullanılan fiziksel yöntemler
10. Hafta  Radyoaktif Kirlenme: Genel bilgiler
11. Hafta  Radyoaktif Kirlenme: Genel bilgiler
12. Hafta   Radyoaktivitenin canlılara etkisi
13. Hafta  Nükleer atıkların depolanması
14. Hafta  Nükleer atıkların kontrolü ve dünyadaki uygulamaları
15. Hafta  Genel Tekrar
16. Hafta   Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1- Karpuzcu, M.(2003) Çevre kirlenmesi ve kontrolü. Kubbealtı Yayınevi, İstanbul. 2-Çevre Fiziği, 2.Baskı, Egbert Boeker, Rienk van Grondelle, John Wiley, Chichester
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
1
5
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X