GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STAJ/FİZ405
Dersin Adı: STAJ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Teorik ve Laboratuvar derslerinde öğrenilen bilgilerin sanayi, kamu vb. alanlarda uygulamalar yaparak bilimsel görgü ve tecrübenin arttırılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Uygulama şeklinde.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Staj Hakkında Bilgilendirme Semineri
2. Hafta  Haftalık çalışma planı ve Çalışılan kurum bilgisi
3. Hafta  Stajda kurum tarafından verilen bir işi detaylarıyla anlatmak
4. Hafta  İşin amacı ve temellerini anlatmak
5. Hafta  İşi yaparken kullanılan alet, edevat, yazılım, ortam gibi bilgileri anlatmak
6. Hafta  Laboratuvarlarda yapılmakta olan tüm deneyler, deneylerin amaçları, deney cihazları, deneylerin yapılış yöntemleri, hesaplamalar
7. Hafta  İş yapılırken elde edilen veriler anlatılmalı ve bu işi yaparken karşılaşılan problemler ve bu işi daha iyi yapabilmeye yönelik bilgiler aktarılır
8. Hafta  Arasınav, Devam eden deneyin anlatımı
9. Hafta  Staj deneylerinin devam edilmesi
10. Hafta  Staj deneylerinin devam edilmesi
11. Hafta  Stajın yapıldığı kuruluşun amaca uygun olup olmadığı vb. kişisel görüşler ve kazanımlar belirtilir
12. Hafta  Staj süresince yapılan çalışmalara ilişkin yorum
13. Hafta  Rapor hazırlama.
14. Hafta  Rapor hazırlama.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
2
8
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
8
16
 Materyal tasarlama, uygulama
7
4
28
 Rapor hazırlama
2
9
18
 Sunu hazırlama
3
8
24
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ziya MERDAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ziyamerdan@gazi.edu.tr)