GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TİTREŞİM VE DALGALAR/FİZ2103
Dersin Adı: TİTREŞİM VE DALGALAR
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Genlik, Faz, tireşim, kuvvet, mod, rezonans gibi kavramları öğrenir
Basit harmonik hareket, Sönümlü ve zorlamalı titreşimlere ait diferansiyel denklemleri yazıp titreşim frekanslarını belirler.
Boyuna salınımları öğrenir. Bir kristal örgünün normal modlarını belirler.
Sürekli sistemin normal modlarını öğrenir. Gerilmiş bir ipin serbest titreşimlerini bulur. Böylece gaz, sıvı ve esnek katılardaki küçük genlikli titreşimleri öğrenmiş olur. Ses dalgası buna örnektir.
Gerilmiş sistemin hareket denklemini yazar. Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.
İlerleyen Dalgalar konusunda bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Periyodik Hareket
2. Hafta  Basit harmonik hareket
3. Hafta  Yatayda ve düşeyde kütle sistemi, fiziksel ve burulmalı sarkaçlar
4. Hafta  Sönümlü hareket (kritik, kritik altı, kritik üstü sönüm)
5. Hafta  Zorlamalı salınımlar
6. Hafta  Sönümlü zorlamalı salınımlar
7. Hafta  Rezonans ve sönümü zorlamalı salınımda güç soğurması. Giriş Ve çıkış gücü grafikleri
8. Hafta  Çiftlenimli sistemler
9. Hafta  Enine salınımlar
10. Hafta  Boyuna salınımlar
11. Hafta  Bir kristal örgünün kiplenim frekansları
12. Hafta  Sürekli sistemler ve normal mod frekansları
13. Hafta  Dalga denkleminin elde edilmesi ve dispersiyon bağıntılarının yorumlanarak grafiklerinin çizilmesi
14. Hafta  İlerleyen Dalgalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
8
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
2
5
10
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Hatice Hilal KURT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hkurt@gazi.edu.tr)