GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II/FİZ202
Dersin Adı: FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematik yöntemleri fiziksel te karşılaşılan problemlere uygulama
Matematiksel olarak bulunan sonuçların fizik bilİmi çerçevesinde yorumlayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Fonksiyon uzayları, kesikli ve sürekli baz kavramı
2. Hafta  Belli aralıkta tanımlı ve peryodik fonksiyonlar kavramı ve bu küme için baz tanımlanması
3. Hafta  Fonksiyonların seriye açılması: Standart Fourier açılımı
4. Hafta  Kesikli bazda Dirac delta fonksiyonunun tanımı ve Komplek Fourier açılımı
5. Hafta  Keyfi aralıkta Fourier açılımı ve Parsewal teoremi
6. Hafta  Sürekli bazda fonksiyonların yazımı ve dirac delta fonksiyonunun tanımı
7. Hafta  Standart Fourier dönüşümü ve Parsewal özdeşliği
8. Hafta  Ara Sınav, Türevin Fourier dönüşümü ve differansiyel denklemlere uygulama
9. Hafta  Dik polinomların tanımı, özellikleri ve elde etme yöntemleri
10. Hafta  Graham-Schmidt yöntemi ile dik polinom kümelerinin oluşturulması ve dik polinomlar cinsinde fonksiyonların seriye açılması
11. Hafta  Dik polinomları veren genel differansiyel denklemlerin yapısal incelemesi, indirgeme bağıntıları, genel Rodriguesformulleri ve üretici fonk
12. Hafta  Kompleks sayıların tanımlanması, kuvvet ve kök bulma, kompleks fonksiyonlar ve görüntüleri, komplek fonksiyonlarda limit, süreklilik ve tür
13. Hafta  Analitik fonksiyon kavramı ve Cauchy-Goursat teoremi, Cauchy integral formulleri, Taylor ve Laurent açılımları
14. Hafta  Kutup noktaları ve residü teoremi, residü teoreminin bazı belirli integrallere uygulanması (Jordan teoremi)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
6
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
5
5
25
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Hakan ÇİFTÇİ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hciftci@gazi.edu.tr)