GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIMYA II/KİM102
Dersin Adı: KIMYA II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersten başarılı olan bir öğrenci, fen bilimleri, tıp, çevre ve mühendisliğin pek çok alanı ile disiplinlerarası çalışmalar yaparak ortak sorunları
Modern teknolojinin gerektirdiği yeni özellikteki maddelerin tanınması, sentezi, analizi ve özelliklerinin belirlenmesi, yöntemlerin geliştirilmesi ve

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası Kuvvetler: Moleküllerarası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri; yüzey gerilimi, viskozite, van der Waals kuvv
2. Hafta  Katıların Bazı Özellikleri: Erime, erime noktası, süblimleşme, faz diyagramları, kristal yapılar, kristal örgüleri, iyonik kristallerin oluşumunda e
3. Hafta  Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri: Çözelti türleri, çözelti derişimleri, moleküllerarası kuvvetler ve çözünme, çözelti oluşumu ve denge, gazların çöz
4. Hafta  Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri: Osmotik basınç, elektrolit olmayan çözeltilerin donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, elektrolit
5. Hafta  Kimyasal Kinetik: Kimyasal tepkime hızı, tepkime hızının ölçülmesi, derişimin tepkime hızına etkisi, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimeler
6. Hafta  Kimyasal Kinetik: Kimyasal kinetikte kuramsal modeller, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, tepkime mekanizmaları, kataliz.
7. Hafta  Kimyasal Dengenin İlkeleri: Dinamik denge, denge sabiti eşitliği, denge sabitine ilişkin bağıntılar, denge sabiti büyüklüğünün önemi, kütlenin etkisi
8. Hafta  Ara Sınav: Asitler ve Bazlar: Arrhenius asit-baz kuramı, Lowery-Bronsted asit-baz kuramı, suyun iyonlaşması ve pH eşeli, kuvvetli asitler ve bazlar, zayıf asitle
9. Hafta  Asit-Baz ve Çözünürlük Dengeleri: Asit-baz dengelerinde ortak iyon etkisi, tampon çözeltiler, asit-baz indikatörleri, nötürleşme tepkimeleri ve titras
10. Hafta  Asit-Baz ve Çözünürlük Dengeleri: Çok protonlu asit tuzlarının çözeltileri, asit-baz denge hesaplamaları, çözünürlük çarpımı sabiti, çözünürlük dengel
11. Hafta  İstemli Değişme: Entropi ve Serbest Enerji: İstemlilik, entropi kavramı, entropinin ve entropi değişiminin belirlenmesi.
12. Hafta  İstemli Değişme: Entropi ve Serbest Enerji: Termodinamiğin ikinci yasası, standart serbest enerji değişimi, serbest enerji değişimi ve denge ve sıcak
13. Hafta  Elektrokimya: Elektrot potansiyelleri ve ölçümü, standart elektrot potansiyelleri, hücre potansiyeli, serbest enerji değişimi ve denge sabiti.
14. Hafta  Elektrokimya: Hücre potansiyelinin derişime bağlılığı, galvanik piller, korozyon, elektroliz, endüstriyel elektroliz işlemleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
4
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Bekir SARI (bsari@gazi.edu.tr) 2. Prof. Dr. Erdoğan HASDEMİR (hasdemir@gazi.edu.tr) 3. Prof. Dr. Nurcan KARACAN (nkaracan@gazi.edu.tr) 4. Prof. Dr. Halil İbrahim ÜNAL (hiunal@gazi.edu.tr) 5. Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR (yildirir@gazi.edu.tr) 6. Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA(caykara@gazi.edu.tr) 7. Prof. Dr. Recai İNAM (rinam@gazi.edu.tr) 8. Prof. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK (tumturk@gazi.edu.tr) 9. Prof. Dr. Mehmet Sayım KARACAN (mkaracan@gazi.edu.tr) 10. Prof. Dr. Gülsen ASMAN (gulsena@gazi.edu.tr) 11. Prof. Dr. Orhan ACAR (oacar@gazi.edu.tr) 12. Prof. Dr. Mehlika PULAT (mpulat@gazi.edu.tr) 13. Prof. Dr. Nurşen SARI (nursens@gazi.edu.tr) 14. Prof. Dr. Ali DİŞLİ (adisli@gazi.edu.tr) 15. Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU (logoglu@gazi.edu.tr) 16. Prof. Dr. Ümmühan Özdemir ÖZMEN (ummuhan@gazi.edu.tr) 17. Prof. Dr. Olcay ŞENDİL (olcay@gazi.edu.tr) 18. Prof. Dr. Fatma ARSLAN (fatma@gazi.edu.tr) 19. Prof. Dr. Aliye Alaylı ALTUNDAŞ (aaltundas@gazi.edu.tr) 20. Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU (gbayramoglu@gazi.edu.tr) 21. Prof. Dr. Ayla Balaban GÜNDÜZALP (balaban@gazi.edu.tr) 22. Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKKAN (celikkan@gazi.edu.tr) 23. Prof. Dr. Tülin DOĞANAY(tulinkiyak@gazi.edu.tr) 24. Prof. )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fefkimya@gazi.edu.tr)