GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA I/KİM101
Dersin Adı: KİMYA I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersten başarılı olan bir öğrenci, fen bilimleri, tıp, çevre ve mühendisliğin pek çok alanı ile disiplinlerarası çalışmalar yaparak ortak sorunları
Modern teknolojinin gerektirdiği yeni özellikteki maddelerin tanınması, sentezi, analizi ve özelliklerinin belirlenmesi, yöntemlerin geliştirilmesi ve

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Maddenin Özellikleri ve Ölçümü: Kimyanın amacı, bilimsel yöntem, maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, maddenin ölçümü, bilimsel yöntemde belirsi
2. Hafta  Atomlar ve Atom Kuramı: Kimyada ilk buluşlar ve atom kuramı, elektronlar ve atom fiziğinde diğer buluşlar, atom çekirdeği, kimyasal elementler, atom k
3. Hafta  Kimyasal Bileşikler: Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri, mol kavramı ve kimyasal bileşikler, kimyasal bileşiklerin bileşimi, yükseltgenme basama
4. Hafta  Kimyasal Tepkimeler: Kimyasal tepkimeler ve kimyasal eşitlikler, kimyasal eşitlik ve stokiyometri, çözeltide kimyasal tepkimeler, sınırlayıcı bileşeni
5. Hafta  Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş: Sulu çözeltilerin doğası, çökelme tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ve denkleşt
6. Hafta  Gazlar: Gazların özellikleri, gaz basıncı, basit gaz yasaları, ideal ve genel gaz denklemi ve uygulamaları,
7. Hafta  Kimyasal tepkimelerde gazlar, gaz karışımları, gazların kinetik ve molekül kuramı ve bu kurama bağlı gaz özellikleri, gerçek gazlar.
8. Hafta  Ara Sınav-Termokimya: Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, tepkime ısısı ve hesaplaması: Hess yasas
9. Hafta  Atomun Elektron Yapısı: Elektromanyetik ışıma, atom spektrumları, kuantum kuramı, Bohr atom modeli, dalga mekaniği.
10. Hafta  Kuantum sayıları ve atom orbitalleri, hidrojen atomunda orbitallerin yorumu ve gösterimi, elektron spini, çok elektronlu atomlar, elektron dağılımı, e
11. Hafta  Peryodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atoml
12. Hafta  Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar: Lewis kuramı, kovalent bağlanma, polar kovalent bağlar, Lewis yapılarının yazılması, rezonans.
13. Hafta  Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar: Oktet kuralından sapmalar, moleküllerin biçimleri, bağ derecesi ve bağ uzunlukları, bağ enerjileri.
14. Hafta  Kimyasal Bağlar II: Bağ Kuramları: Değerlik bağ kuramı, atom orbitallerinin melezleşmesi, katlı kovalent bağlar, molekül orbital kuramı, delokalize el
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
6
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
5
25
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
157
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Bekir SARI (bsari@gazi.edu.tr) 2. Prof. Dr. Erdoğan HASDEMİR (hasdemir@gazi.edu.tr) 3. Prof. Dr. Nurcan KARACAN (nkaracan@gazi.edu.tr) 4. Prof. Dr. Halil İbrahim ÜNAL (hiunal@gazi.edu.tr) 5. Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR (yildirir@gazi.edu.tr) 6. Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA(caykara@gazi.edu.tr) 7. Prof. Dr. Recai İNAM (rinam@gazi.edu.tr) 8. Prof. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK (tumturk@gazi.edu.tr) 9. Prof. Dr. Mehmet Sayım KARACAN (mkaracan@gazi.edu.tr) 10. Prof. Dr. Gülsen ASMAN (gulsena@gazi.edu.tr) 11. Prof. Dr. Orhan ACAR (oacar@gazi.edu.tr) 12. Prof. Dr. Mehlika PULAT (mpulat@gazi.edu.tr) 13. Prof. Dr. Nurşen SARI (nursens@gazi.edu.tr) 14. Prof. Dr. Ali DİŞLİ (adisli@gazi.edu.tr) 15. Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU (logoglu@gazi.edu.tr) 16. Prof. Dr. Ümmühan Özdemir ÖZMEN (ummuhan@gazi.edu.tr) 17. Prof. Dr. Olcay ŞENDİL (olcay@gazi.edu.tr) 18. Prof. Dr. Fatma ARSLAN (fatma@gazi.edu.tr) 19. Prof. Dr. Aliye Alaylı ALTUNDAŞ (aaltundas@gazi.edu.tr) 20. Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU (gbayramoglu@gazi.edu.tr) 21. Prof. Dr. Ayla Balaban GÜNDÜZALP (balaban@gazi.edu.tr) 22. Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKKAN (celikkan@gazi.edu.tr) 23. Prof. Dr. Tülin DOĞANAY(tulinkiyak@gazi.edu.tr) 24. Pr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://kimya.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fefkimya@gazi.edu.tr)