GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MODERN FİZİK/FİZ206
Dersin Adı: MODERN FİZİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kuantum Fiziğinin çıkış nedenlerini öğretmek
Kuantum Fiziğinin temel kavramlarını öğretmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Relativite, Galileo Relativite prensibi, Einstein görelilik ilkesi ve sonuçları, MichelsonMorley Deneyi
2. Hafta  Uzay ve Zamanda Görelilik, Göreli Momentum ve Enerji, Doppler Olayı
3. Hafta  Planck ve Kara Cisim Işıması, Fotoelektrik Olayı, Compton Olayı, X-Işını Kırınımı
4. Hafta  De Broglie Dalgaları, Dalga Paketleri, Belirsizlik İlkesi
5. Hafta  Atom Modelleri, Alfa Parçacığı Saçılması, Rutherford Saçılma Formülü, Çekirdek Boyutları, Elektron Yörüngeleri
6. Hafta  Hidrojen Atomu, Bohr Atom Modeli ve Özellikleri, Enerji Düzeyi ve Spektrumlar
7. Hafta  Çekirdek Hareketi, Atomun Uyarılması, Uygunluk İlkesi
8. Hafta  Ara Sınav, Kuantum Mekaniğine Giriş, Dalga Denklemleri, Enerji ve Momentum Operatörleri
9. Hafta  Bir Kutudaki Parçacık, Harmonik Salınıcı, Schrödinger Denkleminin Çözümü ve Sonuçları
10. Hafta  Kuantum Sayıları, Yörüngesel Kuantum Sayısı, Yörüngesel Manyetik Kuantum Sayıları, Elektron Spini
11. Hafta  Dışarlama İlkesi, Hunt Kuralları
12. Hafta  Molekül Fiziği, Molekül Oluşumu, Elektron Bölüşümü
13. Hafta  Periyodik Tablo ve katılarda bağ yapıları, Molekül İyonu, Molekül Orbitalleri
14. Hafta  Moleküllerin Enerji Düzeyleri ve Spektrumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
5
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Şükrü Çavdar )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cavdar@gazi.edu.tr)