GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATOM FİZİĞİ/FİZ403
Dersin Adı: ATOM FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrencilere kuantum mekanik teorinin kurallarının uygulamalarını öğretmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Maddenin Atomik Doğası, Klasik İki Cisim Problemi, Hidrojen Atomunun Dalga Mekaniği, Kütle Merkezinin Laboratuar Sistemindeki Hareketi
2. Hafta  Elektronun Bağıl Hareketi, Hidrojen Atomu İçin Schrödinger Denkleminin Küresel Koordinatlarda Çözümü, Küresel Harmonikler
3. Hafta  Hidrojen Atomunun Dalga Fonksiyonunun Yarıçapa Bağımlılığı, Hidrojen Dalga Fonksiyonlarının Dirac Gösterimi
4. Hafta  Hidrojen Atomunun Merkezcil Alan Problemi Çözümünde Enerji, Bohr Teorisi ile Karşılaştırmaları
5. Hafta  Atomlarda Elektron Olasılık Dağılımları, Beklenen Değer Formülleri, Dalga Fonksiyonunun Zamana Bağımlılığı
6. Hafta  Beklenen Değer, Virial Teoremi, Spin Kavramı ve Pauli Spin Matrisleri
7. Hafta  Atomik Hamiltonyenin Bazı Terimleri, Zeemann Terimi, Hidrojen Atomunda Spin-Yörünge Etkileşmesi ve İnce Yapı Terimleri
8. Hafta  Ara Sınav, Hidrojen Atomunda Manyetik Dipol-Dipol Etkileşmesi, Aşırı İnce Yapı- Zeemann Olayı, Alkali Atomlar İçin Breit Rabi Formülü
9. Hafta  Stark Olayı, Atom Fiziğinde Açısal Momentum Çiftlenimleri ve Elektrik Dipol Seçim Kuralları
10. Hafta  İki Parçacığın Açısal Momentumlarının Etkileşmesi, Atomik Spektroskopide Terim Kavramı, Optik Spektrum Serileri
11. Hafta  Atom Spektrumlarının Dili, Sodyum Spektrumları, Atomun X-Işını Spektroskopisi
12. Hafta  Pauli Dışarlama İlkesi ve Kuantum Mekaniksel Yorumu, Atomlarda Elektron Yerleşimi
13. Hafta  Hund Kuralları, Periyodik Cetvel, Helyum Spektrumu, Hidrojen Atomunda Lamb Kayması
14. Hafta  Pertürbasyon Teorisinin Atom Fiziği Uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
95
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/msimsek)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (msimsek@gazi.edu.tr)